Головна

ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

  1.  B) соціально-стратификационная структура
  2.  GPT. Цільове призначення та структура.
  3.  II. Жири (ацілгліцероли). Їх структура, класифікація і властивості
  4.  III.2.1 Структура економіки і показники діяльності за видами економічної діяльності
  5.  MBR. Цільове призначення та структура.
  6.  VI.3. Молекулярна структура нуклеїнових кислот
  7.  VІІ. Методика проведення и Організаційна структура заняття

Галузева структура світової економіки відображає співвідношення, зв'язки і пропорції між великими групами галузей і окремими галузями світового господарського комплексу. Існуюча галузева структура склалася як результат процесу міжнародного поділу праці і відображає всі його суперечності. Для найбільш розвинених країн світу характерна структура економіки з переважанням сфери послуг (сервісної економіки), низькою часткою сільського господарства і наукомістких, високотехнологічних виробництвом. Для найменш розвинених країн типова зворотна картина. Найбільшу частку в економіці займають первинні сектора економіки (сільське господарство і видобувні галузі) і несуттєву - обробна промисловість. Третинний сектор практично не розвинений. Країни з перехідною економікою і нові індустріальні займають проміжне положення. Для світової економіки використовується класифікація галузей, аналогічна застосовуваної на національному рівні. У структурі економіки виділяються великі галузеві та міжгалузеві комплекси (паливно-енергетичний, машинобудівний, агро-промисловий і т.д.). Важливий вплив на функціонування галузевої структури світового господарства надає розміщення ресурсів по території світу, а також організаційні форми, в яких відбувається використання ресурсів. На динаміку структури і розміщення галузей світової економіки істотно впливає сучасний етап НТП, приводячи до суттєвих галузевим зрушень в економіках розвинених і країн, що розвиваються і глибоких змін в їх спеціалізації. Можна говорити також про зміни територіальної структури світового господарства, хоча це і більш повільний процес. Аналіз галузевої структури світової економіки проводиться на основі аналізу динаміки показників галузевого валового виробництва і питомих ваг в ньому галузей і підгалузей. ситуації |  навчальні цілі

 навчальні цілі |  тестові завдання |  ситуації |  СВІТОВИЙ ЦИКЛ І СВІТОВІ КРИЗИ. |  навчальні цілі |  тестові завдання |  ситуації |  РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ |  навчальні цілі |  тестові завдання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати