Головна

C3. Людина і різноманіття організмів

  1.  Абіотичні фактори. Класифікація організмів по їх відношенню до абіотичних факторів.
  2.  У первинному океані було багато органічних речовин, у організмів ще не сформувався механізм автотрофного харчування.
  3.  У ряді поколінь організмів
  4.  Взаємини в світі мікроорганізмів і утворення бактеріями і актиноміцетами антибіотиків
  5.  Живих організмів у природі
  6.  Життєві форми організмів Сист Раункиера
 C 3 № 10845. Які ознаки характерні для царства рослин?
 C 3 № 11027. Які ознаки характерні для мохів?
 C 3 № 11028. Які особливості будови і життєдіяльності мохів?
 C 3 № 11029. Які ознаки характерні для Моховидних рослин?
 C 3 № 11030. Чому неправильно відносити гриби до рослин?
 C 3 № 11031. Чому бактерій відносять в окреме царство?
 C 3 № 11032. Чому покритонасінні рослини зайняли на Землі панівне становище?
 C 3 № 11033. Які особливості будови і життєдіяльності покритонасінних сприяли їх процвітанню на Землі?
 C 3 № 11034. Чому оранка покращує умови життя культурних рослин?
 C 3 № 11035. Доведіть, що кореневище рослин є видозміненим пагоном.
 C 3 № 11036. За якими тканин і як здійснюється транспорт речовин у покритонасінних рослин?
 C 3 № 11037. Які особливості будови і життєдіяльності грибів?
 C 3 № 11038. Чому систематики виділяють гриби в особливе царство органічного світу?
 C 3 № 11039. У чому полягають основні відмінності мохів від папоротей?
 C 3 № 11040. Опишіть особливості царства рослин.
 C 3 № 11041. Які особливості псилофітів дозволили їм першими освоїти сушу? Відповідь обґрунтуйте.
 C 3 № 11042. Назвіть не менше 3-х особливостей наземних рослин, які дозволили їм першими освоїти сушу. Відповідь обґрунтуйте.
 C 3 № 11043. Які особливості плода - кістянки забезпечують поширення насіння багатьох представників рослин сімейства розоцвітих?
 C 3 № 11044. Дайте розгорнуту відповідь на питання. Які ознаки характерні для хвойних рослин?
 C 3 № 11045. Які відмінні риси вищих рослин в порівнянні з нижчими?
 C 3 № 11046. Які ознаки характерні для покритонасінних рослин?
 C 3 № 11047. Як людина використовує цвілеві гриби?
 C 3 № 11048. У чому подібність і відмінність плодів рослин сімейства Метеликові (бобових) і хрестоцвітних (капустяних)?
 C 3 № 11049. Яку перевагу мають голонасінні рослини в порівнянні з папоротеподібних?
 C 3 № 11050. У чому подібність і відмінність плодів рослин родин злакових і складноцвітих?
 C 3 № 11051. Чому бактерії сапротрофи вважають санітарами природи?
 C 3 № 11052. Бобові - хороший попередник для інших сільськогосподарських культур. Поясніть, чому.
 C 3 № 11053. Доведіть, що томати і картопля відносять до одного сімейства.
 C 3 № 11054. Яка роль мохів в природі?
 C 3 № 11055. Яка роль хемосинтезирующих бактерій в екосистемах?
 C 3 № 11056. Чому бактерії не можна віднести до еукаріотів?


 C2. Робота з текстом або малюнком |  C4. Уміння працювати зі статистичними даними, представленими в табличній формі

 різноманіття організмів |  Різноманіття рослин. відділи рослин |  Систематика рослин. сімейства рослин |  фізіологія рослин |  C1. Застосування знань в практичних ситуаціях |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати