На головну

Дітей старшого дошкільного віку

  1.  I. Зберігати і зміцнювати здоров'я дітей, формувати у них звичку до здорового способу життя
  2.  III. Забезпечувати кожній дитині можливість радісно і змістовно прожити період дошкільного дитинства
  3.  III. Забезпечувати кожній дитині можливість радісно і змістовно прожити період дошкільного дитинства
  4.  III. Забезпечувати кожній дитині можливість радісно і змістовно прожити період дошкільного дитинства
  5.  III. Забезпечувати кожній дитині можливість радостноі змістовно прожити період дошкільного дитинства
  6.  А як же я? Ми? .. - Показала на вбігла в дім дітей Ірида.
  7.  Акселерації І ретардацією ЗРОСТАННЯ І РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ
 аспект діагностики  методи діагностики
Діагностика емоційної чуйності на музику. Ігрові завдання:1. «Вибери музику» (Л. В. Школяр) 2. «Музична пограй-ка» .3. «Хочу дослухати».
Діагностика темпо-метричний слуху. Ігри-тести:1. Тест-гра «Долоньки» .2. Відтворює тест.3. Сприймає тест.
Діагностика звуковисотного (ладів-реєстрового мелодійного і гармонійного слуху) слуху. Ігрові завдання:1. «Кіт і кошеня» .2. Куди йде мелодія? 3. Гармонійна загадка.
Діагностика тембрового слуху: Ігрове завдання:«Темброві хованки»
Діагностика динамічного слуху почуття: Ігрове завдання: «Голосно - тихо».
Діагностика почуття музичної форми: Ігрове завдання:«Незавершена мелодія».

«Вибери музику»

(Методика Л. В. Школяр)

мета: виявлення здатності до порівняльної рефлексії емоційно-смислового змісту музичних творів.

В якості стимульного матеріалу пред'являються 5 серій завдання, кожна з яких складається з 3 фрагментів музичних творів, співзвучних з емоційно - смисловому змісту і деяким формальними ознаками (схожість фактури, динаміки звучання, реєстрова-тембровим засобів виразності):

1 серія: А. Лядов Прелюдія d-moll; П. Чайковський «Баркарола»; Д. Кабалевський «Сумна історія»;

2 серія: Е. Гріг «Самотній мандрівник»; П. Чайковський «Ранкове роздум»; Е. Гріг «Смерть Озі»;

3 серія: П. Чайковський «Баркарола»; Ф. Шопен Ноктюрн b-moll; Ф. Шопен Ноктюрн f-moll;

4 серія: Л. Бетховен «Соната № 14» (фінал); Л. Бетховен «Аппассионата» (фінал); Ф. Шопен «Експромт-фантазія»;

5 серія: А. Хачатурян «Лядо серйозно захворів»; С. Прокоф'єв «Каяття»; А. Хачатурян «Траурна хода».

Послухай і визнач, які два з трьох творів в кожній серії схожі за характером, а яке відрізняється від них? Спробуй визначити, чим воно відрізняється від інших?

Критерії визначення рівня порівняльної рефлексії емоційно - смислового змісту музики:

· Низький рівень - Дитина намагається аналізувати деякі виразні засоби подібних музичних фрагментів без опори на емоційно-образне осмислення змісту музичних стимулів; нездатність аргументувати свій вибір у визначенні зайвого, що виключається з пред'явленого ряду фрагмента (оцінюється в 1 бал);

· Середній рівень правильний вибір двох подібних фрагментів при характеристиці тільки емоційно-образного осмислення музики, без аналізу засобів художньої виразності (2 бали);

· Високий рівень - Здатність встановлювати відповідну залежність, взаємозумовленість своїх емоцій, «мислеобразів» з музичними засобами виразності сприйманого фрагмента, проявляти розгорнуту і художньо обґрунтовану «модель-схему» асоціацій, емоційно-образних характеристик своїх переживань музики (3 бали).

Критерії підсумкової оцінки рівня розвитку порівняльної рефлексії емоційної чуйності на музику:

· Низький рівень - 0 - 5 балів;

· Середній рівень - 6 - 10 балів;

· Високий рівень - 11 - 15 балів. Метод діагностичних ситуацій |  Музична пограй-ка ».

 Ігрова проблемна ситуація |  Просимо Вас заповнити анкету «Моя дитина». Інформація, отримана з анкети, буде сприяти індивідуалізації виховання і навчання |  Анкета для дітей |  ЛИСТ ВІДПОВІДЕЙ |  Інструкція для дітей старшої групи |  Метод індивідуальної бесіди |  Старшого дошкільного віку до музично-ритмічної діяльності |  Метод індивідуальної бесіди |  Метод спостереження за дітьми у вільній діяльності |  Метод діагностичних ігрових ситуацій |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати