Головна

Адміністративні правопорушення, пов'язані з наркотичними речовинами і венеричною хворобою

  1.  А. Проблеми, пов'язані з роллю національних інтересів
  2.  Агнозии: класифікація та загальні мозкові механізми, пов'язані з морфофункціональної організацією аналізаторів мозку.
  3.  адміністративні стягнення
  4.  АДМІНІСТРАТИВНІ ІНСТИТУТИ
  5.  Адміністративні методи управління
  6.  Адміністративні податкові правопорушення проти дотримання строку подання податкових деклараці? (розрахунків), обчислення податків та їх сплати
  7.  Адміністративні порушення законодавства про охорону історико-культурної спадщини

Необхідність встановлення адміністративної відповідальності за правопорушення, пов'язані з наркотичними речовинами і венеричною хворобою, обумовлюється зростанням числа осіб, що зловживають немедичною споживанням наркотиків, що, в свою чергу, є передумовою для адекватного збільшення числа правопорушень і злочинів у цій сфері.

Наркотичні речовини рослинного походження становлять основну масу серед всіх видів споживаних наркотиків, а саме культивування рослин, що містять наркотичні ре-

ства, виступає в якості головного джерела отримання наркотичних засобів.

Глобальна загроза широкомасштабного поширення незаконного культивування наркотиковмісних рослин відзначена до I диною конвенції ООН «Про наркотичні засоби» від 30 березня 1961 р17, В Конвенції ООН «Про психотропні речовини» від 21 лютого 1971 р18, В Конвенції ООН «Про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин» від 20 грудня 1988 р19 У них незаконне культивування заборонених до обробітку рослин, що містять наркотичні речовини, віднесено до діянь, які представляють реальну загрозу для здоров'я, благополуччя людей і негативно впливає на економічні, культурні та політичні основи суспільства.

Проблема боротьби з незаконним культивуванням заборонених до зделиванію рослин, що містять наркотичні речовини,

31) 1.1НОвітся в останні роки однією з ключових проблем і для Республіки Білорусь.

2.1. Посів або вирощування заборонених до обробітку рослин і грибів, що містять наркотичні засоби або психотропні речовини (ст. 16.1 КоАП)

2.1.1. Посів або вирощування без мети збуту або виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин заборонених до обробітку рослин і грибів, що містять наркотичні засоби або психотропні речовини

безпосереднім об'єктом даного правопорушення є виручкоюя встановлені суспільні відносини, що дозволяють забезпечувати здоров'я населення.

об'єктивна сторона даного правопорушення виражається и посіві або вирощуванні без мети збуту або виготовлення нарко-

17 Ведамасці Нац. відразу Респ. Білорусь. 2000. № 18. У розділі ст. 237.

18 Збірник діючих договорів, угод і конвенцій, укладених ССCP з іноземними державами. М., 1981. Вип. XXXV. С. 416.

19Ведамасті Верхов. Ради УРСР. 1991. № 16. У розділі ст. 206.

тичних засобів, психотропних речовин заборонених до обробітку рослин і грибів, що містять наркотичні засоби або психотропні речовини.

Вирощування або культивування таких рослин заборонено Законом Республіки Білорусь «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і їх прекурсори»20.

Перелік конкретних рослин, посів або вирощування яких заборонено, міститься в постанові Міністерства охорони здоров'я Республіки Білорусь № 26 від 28 травня 2003 року "Про затвердження республіканського переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, що підлягають державному контролю в Республіці Білорусь»21, А їх кількісна оцінка - в постанові Ради Міністрів Республіки Білорусь № 1785 від 24 листопада 2000 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів і психотропних речовин, які виявляються в незаконному обороті, з їх кількісними оцінками»22.

За ст. 16.1 КоАП карається тільки незаконний посів або вирощування наркотиковмісних рослин без мети збуту. Законне культивування зазначених рослин для промислових і лікарських цілей спеціалізованими сільськогосподарськими підприємствами здійснюється відповідно до постанови Ради Міністрів Республіки Білорусь № 1361 від 20 жовтня 2003 року "Про затвердження положень про ліцензування видів діяльності Міністерством сільського господарства і продовольства»23.

Аналізуючи цю норму, слід враховувати, що посів і вирощування - це дії, розділені в часі. Вони, як етапи процесу обробітку, можуть здійснюватися різними людьми.

посів - Це забивання насіння або розсади в грунт або іншу живильне середовище без належного дозволу на будь-яких земельних ділянках, в тому числі і на порожніх землях. Він вважається закінченим з моменту посіву насіння в грунт незалежно від їх сходів, подальшого зростання рослин і площі ділянки.

20Нац. реєстр правових актів Респ. Білорусь. 2002. № 59. 2/851.

21 Там же. 2003. №70. 8/9659.

22 Там же. 2000. № 113.5 / 4615.

23Там же. 2003. № 119. 5/13235

вирощування - Це догляд за посівами і сходами з метою доведення їх до певної стадії дозрівання: полив, розпушування, прополка, проріджування, підгортання і т. Д.

суб'єктом даного правопорушення може бути тільки фізична особа, яка досягла 16 років. Такий вік встановлений для фізичних осіб і за всіма іншими правопорушеннями даної глави.

суб'єктивна сторона характеризується умисною формою вини. При цьому велике значення для кваліфікації даного діяння має мету. Відповідальність за цією нормою настає тільки і тому випадку, якщо посів і вирощування наркотиковмісних рослин здійснювалися без мети збуту та виготовлення. В іншому випадку буде наступати вже не адміністративна, а кримінальна від- з I цінність відповідно до ст. 329 КК Республіки Білорусь.

відповідальність складається в накладенні штрафу в розмірі до двадцяти базових величин.

2.2. Приховування джерела зараження венеричною хворобою або ухилення від обстеження (ст. 16.2 КоАП)

2.2.1. Приховування хворим венеричним захворюванням джерела зараження або осіб, що мали з ним статеві зносини, а так само ухилення від медичного обстеження хворого венеричним захворюванням або особи, яка мала з ним статеві зносини

В Відповідно до ст. 16.2 КоАП адміністративним правопорушенням є приховування хворим венеричним захворюванням джерела зараження або осіб, що мали з ним статеві зносини, il одно ухилення від медичного обстеження хворого венеричним захворюванням або особи, яка мала з ним статеві зносини.

В Відповідно до ст. 29 Закону Республіки Білорусь «Про охо- охороні»2'' Пацієнти, щодо яких отримані дані про наявність у них венеричних захворювань, в письмовій формі попереджаються організаціями охорони здоров'я про наявність таких захворювань і необхідності дотримання заходів безпеки по

24 Нац. реєстр правових актів Респ. Білорусь. 2008. № 159. 2/146

їх нерозповсюдження, а також про відповідальність відповідно до законодавства Республіки Білорусь за явне придушення в небезпеку зараження або зараження іншої особи.

До переліку венеричних захворювань, які становлять небезпеку для здоров'я населення, відповідно до постанови Міністерства охорони здоров'я Республіки Білорусь №31 від 13 червня 2002 «Про затвердження переліку захворювань, які становлять небезпеку для здоров'я населення»25, Включені сифіліс та гонорея.

Порядок і умови примусового медичного огляду і примусового надання медичної допомоги в стаціонарних умовах в державних організаціях охорони здоров'я особам, які мають захворювання, що представляють небезпеку для здоров'я населення, встановлюються законодавчими актами Республіки Білорусь.

безпосереднім об'єктом даного правопорушення є встановлені суспільні відносини, що дозволяють забезпечувати здоров'я населення.

об'єктивна сторона даного правопорушення виражається в формі бездіяльності - приховування особою, хворим венеричним захворюванням, джерела зараження, ухилення від медичного обстеження.

приховування як протиправне діяння передбачає, що зазначена особа не виконує вимоги лікаря назвати джерело зараження і всіх осіб, що мали з ним контакти за період, зазначений лікарем, і тим самим створює небезпеку поширення інфекційного захворювання.

ухиленням від медичного огляду на наявність або відсутність венеричних захворювань вважається:

32) відмова прийняти усне запрошення лікувально-профілактичного закладу з'явитися на огляд;

33) відмова з'явитися в лікувально-профілактичний заклад після отримання письмового офіційного повідомлення з викликом;

34) відмова від медичного огляду і лабораторного обстеження, догляду прийому лікаря після роз'яснення необхідності обстеження.

25 Нац. реєстр правових актів Респ. Білорусь. 2002. № 79 8/8235

Медичний огляд іноземних громадян і осіб осіб громадянства на наявність або відсутність венеричних захворюванні проводиться на загальних підставах. Іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають венеричні захворювання, які відмовилися від лікування, можуть бути депортовані за межі України відповідно до чинного законодавства.

суб'єктом правопорушення може бути тільки фізична особа, досягла 16 років і яка страждає венеричною хворобою (сіфілисом або гонореєю). Факт наявності венеричної хвороби обов'язково повинен бути встановлений з урахуванням даних, які свідчать про обізнаність особи про те, що у нього є відповідне захворювання (особа лікувалося у лікаря, складалося на диспансерному обліку і т. Д.).

Особи, що мали контакти з інфікованими хворими, підлягають адміністративній відповідальності лише в тому разі, якщо вони були обізнані органом охорони здоров'я про наявність венеричного захворювання і продовжували асоціальні дії, що створюють небезпеку поширення інфекції.

З суб'єктивної сторони діяння характеризується умислом: особа знає про наявність у нього (або особи, яка мала з ним статевий | носіння) інфекційного захворювання і усвідомлює ступінь шкоди, Котрий воно може заподіяти, приховуючи необхідну інформацію.

відповідальність складається в накладенні штрафу в розмірі від двадцяти до п'ятдесяти базових величин з депортацією або без депортації. Поняття і вила алміністратівних правопорушень проти здоров'я населення |  Адміністративні правопорушення, пов'язані з радіаційною безпекою

 Привласнення знайденого майна (ст. 10.6 КоАП) |  Заподіяння майнової шкоди (ст. 10.7КоАП) |  Знищення або пошкодження посівів, зібраного врожаю сільськогосподарських культур або насаджень (ст. 10.8 КоАП) |  Умисні знищення або пошкодження майна (ст. 10.9 КоАП) |  Порушення терміну постановки на облік в податковому органі (ст. 13.1 КоАП) |  Здійснення діяльності без постановки на облік в податковому органі (ст. 13.2 КоАП) |  Порушення порядку відкриття рахунку платнику (ст. 13.9 КоАП) |  Адміністративні податкові правопорушення проти дотримання строку подання податкових деклараці? (розрахунків), обчислення податків та їх сплати |  Несплата або неповна сплата суми податку, збору (мита), митного платежу (ст. 13.6 КоАП) |  Неподання документів та інших відомостей для здійснення податкового контролю або подання недостовірних відомостей (ст. 13.8 КоАП) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати