На головну

Еталони рішення задач

  1.  A) Сформулюйте задачу за критерієм «максимум прибутку», побудуйте модель і знайдіть рішення.
  2.  I. До чого прагне педагогіка, якою вона має бути і в чому її завдання?
  3.  I. Цілі і завдання дисципліни
  4.  I. Мета та завдання дисципліни
  5.  I. Мета та завдання дисципліни, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.
  6.  I. Мета та завдання ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  7.  I. Цілі і завдання освоєння дисципліни

1. Знайти точку переходу і інтервал зміни забарвлення індикатора HInd з  = 10-4.

Рішення.

1)  = -lg  = -lg10-4 = 4;

2) точка переходу забарвлення визначається як: рН =  = 4;

3) інтервал переходу забарвлення розраховується як: рН =  ± 1 і для даного індикатора складе від 3 до 5 (забарвлення змішана).

2. Яку забарвлення матиме індикатор HInd з  = 10-7 в раст-злодіїв з рН = 0, 3, 5, 7, 10, 13, якщо його молекули червоні, а іони сині?

Рішення.

1)  = -lg  = -lg10-7 = 7;

2) точка переходу забарвлення: рН =  = 7;

3) інтервал переходу забарвлення: рН =  ± 1, тобто від 6 до 8;

4) таким чином, в розчинах з рН <6 переважає молекулярна форма індикатора і розчини з рН = 0, 3, 5 будуть пофарбовані в червоний колір;

5) в розчинах з рН> 8 переважає іонна форма індикатора, отже, розчини з рН = 10, 13 забарвляться в синій колір, розчини з рН = 7 забарвиться у фіолетовий колір.

Це завдання, починаючи з п. 4 зручно вирішувати графічно:

3. Які з перерахованих розчинів забарвляться при додаванні до них індикатора HInd з  = 9, якщо молекули його безбарвні, а іони жовті?

 а) розчин NaCl;  в) розчин з рН = 3;
 б) розчин з [Н+] = 10-12 моль / л;  г) розчин з рН = 13

Рішення.

1) точка переходу забарвлення: рН = 9;

2) інтервал переходу забарвлення: рН = 8 - 10;

3) знайдемо рН досліджуваних розчинів:

а) сіль NaCl НЕ гідролізують, отже, рН = 7,

б) pH = -lg [H+] = -lg10-12 = 12,

в) рН = 3,

г) рН = 13;

4) з малюнка видно, що розчини з рН = 3, 7 залишаться без-кольоровими, а з рН = 12, 13 забарвляться в жовтий колір.

4. До невідомому розчину додали індикатор HInd (  = 10-4, Молекули - червоні, іони - жовті). Розчин убрався в жовтий колір. Чи свідчить цей факт про те, що розчин має лужну реакцію середовища?

Рішення.

1)  = 4;

2) точка переходу забарвлення: рН = 4;

3) інтервал переходу: рН = 3 - 5;

4) з малюнка видно, що даний індикатор буде мати жовте забарвлення в будь-якому розчині з рН> 5, тобто, в розчинах із слабокислою, нейтральною і лужною реакцією.

5. Яка речовина слід взяти для стандартизації розчину КОН? Який з індикаторів з  = 10-4 або з  = 10-9 слід застосувати при титруванні?

Рішення.

1) розчин КОН стандартизують Н2С2О4• 2H2O, розчин якого готують за точною наважкою;

2) при титруванні протікає реакція:

Н2С2О4 + 2КОН = K2C2O4 + 2Н2О

3) з рівняння видно, що в точці еквівалентності в розчині знаходиться сіль До2С2О4, Гідроліз якої призводить до появи слаболужною реакції середовища, отже, в точці еквівалентності рН> 7.

4) характеристика індикаторів:

 (I) = 4, точка переходу забарвлення: рН = 4,

інтервал переходу забарвлення: рН = 3 - 5.

 (II) = 9, точка переходу забарвлення: рН = 9,

інтервал переходу забарвлення: рН = 8 - 10.

Таким чином, інтервал переходу забарвлення індикатора з  = 10-9 дозволяє зафіксувати точку еквівалентності реакції, що протікає при стандартизації.

6. Потрібно встановити концентрацію розчину NH4C1. Обґрунтувати вибір титранту і індикатора для титрування.

Рішення.

1) в результаті гідролізу розчин NH4C1 має рН <7, слідові-тельно, титрантом повинна бути луг. Основними Титрант в алкаліметрії є КОН і NaOH;

2) при титруванні відбудеться реакція:

NH4C1 + КОН = NH3• Н2Про + КС1

3) в точці еквівалентності продуктами реакції є сіль КС1, котра не піддається гідролізу, і слабка основа NH3• Н2О, тому в точці еквівалентності рН> 7, отже, для її фіксування потрібно індикатор з  > 7, тобто з інтервалом зміни забарвлення в лужному середовищі.
 Розрахунок еквівалентів окислювачів і відновників |  метод нейтралізації

 Титранти і їх стандартизація |  Точка переходу і інтервал переходу забарвлення індикатора |  Правила вибору індикатора |  Титрування сильної кислоти сильною основою. |  Титрування слабкої основи сильною кислотою. |  Ступінь окислення. Окислення і відновлення |  Окислювачі і відновники |  Окисно-відновних реакцій |  Перманганатометрія |  иодометрии |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати