На головну

Розрахунок еквівалентів окислювачів і відновників

  1.  D.1.1 Розрахунковий опір болтів зрушенню
  2.  D.1.2 Розрахунковий опір болтів розтягуванню
  3.  E.2 Моделі спрощеного розрахунку
  4.  I. Розрахунок очікуваного чистого операційного доходу.
  5.  I Розрахунок витрат для визначення повної собівартості вироби (роботи, послуги), визначення рентабельності його виробництва
  6.  I. Розрахунок основного магістрального насоса
  7.  I. Розрахунки за рівняннями реакцій

В окисно-відновної реакції хімічний еквівалент визначається як реальна або умовна частинка речовини, яка еквівалентна одному електрону.

фактор еквівалентності  в окисно-відновних реакціях визначається числом електронів (n), прийнятих або відданих одним атомом, іоном або молекулою окислювача або відновника (z = n).

для КМnО4 фактори еквівалентності  в кислому, нейтральному і лужному середовищах відповідно рівні ,  і 1.

Таким чином, молярні маси еквівалентів КМnО4 в різних середовищах становлять:

 середа  кисла  нейтральна  лужна
 M (  KMnO4), Г / моль

Нижче наведені полуреакции окислення деяких восстано-ставники, використовуваних в Оксидиметрія, і розрахунок їх молярних мас еквівалента:

Fe2+ - 1e  Fe3+,

;

H2O2 - 2e O2 + 2H+,

;

Н2C2O4 - 2e  2CO2 + 2H+,

;

C2O42- - 2e  2CO2,

;

2S2O32- - 2e S4O62-,

тут на один іон тіосульфату доводиться один відданий електрон, тому:

.
 иодометрии |  Еталони рішення задач

 закон еквівалентів |  Титранти і їх стандартизація |  Точка переходу і інтервал переходу забарвлення індикатора |  Правила вибору індикатора |  Титрування сильної кислоти сильною основою. |  Титрування слабкої основи сильною кислотою. |  Ступінь окислення. Окислення і відновлення |  Окислювачі і відновники |  Окисно-відновних реакцій |  Перманганатометрія |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати