Головна

Окислювачі і відновники

  1.  Питання № 20. Типи окіслітльно-відновних реакцій. Типові окислювачі і відновники.
  2.  окислювачі
  3.  окислювачі
  4.  Окислювачі і відновники
  5.  типові окислювачі

I. Окислювачі.

1) типові неметали: F2, Cl2, Вr2, I2, Про2;

2) містять кисень кислоти і їх солі, утворені метал-лами з максимальною або високим ступенем окислення: КMnО4, До2СrО4, До2Сr2О7; концентрована H24; НNO3 і нітрати, кисло-родсодержащіе кислоти галогенів (НClО, НClО3, НClО4, НВrО3, НIO3) І їх солі;

3) іони водню (Н  ) В розчинах кислот при їх взаємодії з металами, що стоять у ряді напруг металів до водню;

4) іони металів, що знаходяться в вищого ступеня окислення (Cu2+, Hg2+, Fe3+, Sn4+ та ін.).

II. Відновлювачі.

1) прості речовини:

а) активні метали (лужні і лужноземельні метали, цинк, алюміній, залізо і ін.),

б) неметали (Н2, З, Р, Si і ін.);

2) безкисневі кислоти: HCl, HBr, HI, H2S і їх солі (віднов-новітельние функції виконують аніони);

3) аніони водню (Н-) В гидридах лужних і лужно-земельних металів;

4) іони металів в нижчого ступеня окислення: Sn2+, Fe2+, Cu+, Hg22+ та ін.

 -1
 У речовин, що містять елементи в проміжній ступеня окислення (I2, Н2О2, HNO2, Нітрити та ін.) Проявляється окислювально-відновна двоїстість.наприклад:

5H2O2 + 2KMnO4 + 3H2SO4 = 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O + 5O2

 -1
 -2
 В даному випадку H2O2 є відновником.

5H2O2 + I2 = 2HIO3 + 4H2O

тут H2O2 - Окислювач. Ступінь окислення. Окислення і відновлення |  Окисно-відновних реакцій

 Кількісні характеристики гідролізу |  Посилення і придушення гідролізу |  Значення рН розчинів гідролізуються солей |  Еталони рішення задач |  закон еквівалентів |  Титранти і їх стандартизація |  Точка переходу і інтервал переходу забарвлення індикатора |  Правила вибору індикатора |  Титрування сильної кислоти сильною основою. |  Титрування слабкої основи сильною кислотою. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати