Головна

Титрування слабкої основи сильною кислотою.

  1.  III. ПІДСТАВИ У капіталістів ДЛЯ КОМПЕНСАЦІЇ
  2.  А) З обґрунтування проблеми
  3.  Аналіз ринку продукції з метою обґрунтування інвестиційної політики підприємства
  4.  Близьким розташуванням оксо- і карбоксильної груп
  5.  Види і межі юридичної відповідальності. Підстави звільнення від юридичної відповідальності
  6.  Питання 17. Підстави виникнення, зміни та припинення права власності на землю.
  7.  Питання 29. Підстави виникнення і припинення права землеволодіння та землекористування.

При титруванні водного розчину аміаку розчином HCl точці еквівалентності відповідає значення рН = 5, а стрибок рН знаходиться в інтервалі від 4 до 6, т. Е. В кислому середовищі (рис. 3). Це пояснюється тим, що в результаті реакції утворюється хлорид амонію, розчин якого внаслідок гідролізу має кислу реакцію середовища:

NH3? H2O + HCl ? NH4Cl + H2O

Тут для фіксування точки еквівалентності придатні індикатори, які змінюють забарвлення в області значень рН від 4 до 6. Зокрема, може бути використаний метилоранж (  = 4, інтер-вал від 3,1 до 4,4). Застосування індикатора фенолфталеин (  = 9, інтервал від 8 до 10) призведе до заниженими результатами титрування, а індикатора тимолової синій (  = 1,7, інтервал від 1,2 до 2,8) - до завищеним.

Аналогічний вигляд мають і криві титрування розчинів солей, що мають лужну реакцію середовища (наприклад, Na2CO3) Сильними кислотами.

Мал. 2. Крива титрування слабкої кислоти (CН3COOH) сильною основою (KOH). з (  CН3COOH) = 0,1 моль / л, з (  KOH) = 0,1 моль / л.


Мал. 3. Крива титрування слабкої основи (NH3? H2O) сильною кислотою (HCl). з (  NH3? H2O) = 0,1 моль / л, з (  HCl) = 0,1 моль / л.


Окислювально-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РЕАКЦІЇ

Оксидиметрія Титрування сильної кислоти сильною основою. |  Ступінь окислення. Окислення і відновлення

 Еталони рішення задач |  гідроліз солей |  Кількісні характеристики гідролізу |  Посилення і придушення гідролізу |  Значення рН розчинів гідролізуються солей |  Еталони рішення задач |  закон еквівалентів |  Титранти і їх стандартизація |  Точка переходу і інтервал переходу забарвлення індикатора |  Правила вибору індикатора |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати