На головну

Основні напрямки реакційної здатності вуглеводнів в залежності від їх

  1.  Au, Pb, Niпрі 300 Кв залежно від концентраціон- го радіусаг -ЬпрІ 1 сторінка
  2.  Au, Pb, Niпрі 300 Кв залежно від концентраціон- го радіусаг -ЬпрІ 10 сторінка
  3.  Au, Pb, Niпрі 300 Кв залежно від концентраціон- го радіусаг -ЬпрІ 11 сторінка
  4.  Au, Pb, Niпрі 300 Кв залежно від концентраціон- го радіусаг -ЬпрІ 12 сторінка
  5.  Au, Pb, Niпрі 300 Кв залежно від концентраціон- го радіусаг -ЬпрІ 13 сторінка
  6.  Au, Pb, Niпрі 300 Кв залежно від концентраціон- го радіусаг -ЬпрІ 14 сторінка
  7.  Au, Pb, Niпрі 300 Кв залежно від концентраціон- го радіусаг -ЬпрІ 15 сторінка

електронної будови

 клас вуглеводнів  Загальна формула  гібридизація  орбіталі  зв'язки  Механізм і напрямок реакції
 алкани СnH2n + 2  sp3  4sp3  4s SR
 алкени CnH2n  sp2  3sp2, p  3s, p AE
 Алкадіени (зв'язані) CnH2n-2  sp2  3sp2, p  3s, сопряженнаяp-система AE(1,2; 1,4; 3,4)
 арени CnH2n-6  sp2  3sp2, p  3s, замкнута сопряженнаяp-система SE

алкани

алканами називаються вуглеводні, загальна формула яких СnH2n + 2

 Назва  структурна формула  Брутто-формула
 метан  СH4  CH4
 Етан  CH3-CH3 C2H6
 пропан  CH3-CH2-CH3 C3H8
 Бутан  CH3-CH2-CH2-CH3 C4H10
 пентан  CH3- (CH2)2-СH2-CH3 С5Н12
 гексан  СН3- (СН2)4СН3 С6Н14 і т.д.

Нижчі представники алканів при вдиханні мають наркотичну дію, в більш високих концентраціях викликають зупинку дихання. Токсичність і сила наркотичної дії зростають зі збільшенням кількості вуглецевих атомів до 5-7. При подальшій зміні ланцюга активність знижується внаслідок зменшення летючості і розчинності у воді. Вищі представники майже інертні. Алкани фізіологічно менш активні, ніж алкени або арени, що пояснюється їх будовою.

Алкани містять атоми вуглецю в sp3 - Гібридизації. 1s - і 3р - орбіталі утворюють 4 sp3 - Гібрідізоваться орбіталі, спрямовані в просторі до вершин тетраедра під кутом 109 °. Ці орбіталі беруть участь в утворенні 4-х міцних неполярних s- зв'язків.

 
 

 Будова метану (СН4):

а) електронне б) просторове

(Тетраедричну)

Будова етану (СН3СН3):

       
   
 
 


а) електронне б) просторове


Ізомерія.Для алканів характерна

1. Структурна ізомерія: Наприклад,

 СН3 СН2 СН2 СН3 СН3 СН СН3

бутан

СН3

изобутан (2-метілпропан)

2. Просторова (конформационная) ізомерія. Цей вид ізомерії є результатом вільного обертання навколо одинарної s С-С зв'язку. Геометричні форми молекули, які утворюються при цьому, називаються конформаціями. Серед безлічі конформаций етану виділяють екстремальні конформації - найменш (а) і найбільш (б) стійкі:

               
   
 
   
 
   
 


а) заслоненная б) загальмована

У заслоненной конформації атоми водню зближені і відштовхуються один від одного. Це енергетично невигідно (енергія молекули максимальна).

У загальмованою конформації атоми водню найбільш віддалені один від одного. Це найбільш вигідна конформація (енергія молекули мінімальна).

Для 5- і 6-членних вуглеводневих ланцюгів можна виділити три основні конформації:

           
   
     
 
 
 


а) зиґзаґоподібна б) нерегулярна в) клешневідной

Клешневідной конформація дає нам уявлення про можливості освіти 5- і 6-членних циклів. Довші вуглеводневі ланцюги за даними рентгеноструктурного аналізу мають, в основному, зигзагоподібну конформацію. Парні системи |  Хімічні властивості

 Етапи заняття і контроль засвоєння знань |  Ковалентного називається хімічний зв'язок, утворена за рахунок усуспільнення електронів пов'язують атомів. |  Циклоалкани |  Транс-1,4-діметілціклогексан цис-1,4-діметілціклогексан |  Галогенування |  Хімічні властивості |  ароматичні вуглеводні |  Реакції електрофільного заміщення |  Орієнтують електрофіл в мета-положення. |  конкретні завдання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати