На головну

Характеристика причинного фактора і умов

  1.  I. Загальна характеристика та класифікація вуглеводів
  2.  I. Загальна характеристика роботи
  3.  III. Загальна характеристика нуклеїнових кислот
  4.  III. Характеристика підготовки за фахом
  5.  INMARSAT: загальна характеристика, цілі й принципи ДІЯЛЬНОСТІ.
  6.  IV. Характеристика професійної діяльності випускників
  7.  Vacon 10 Компактний перетворювач частоти з високими технічними характеристиками

Між цими поняттями існує більше відмінностей, ніж подібності.

Причинний (етіологічний) фактор для конкретної патології є: специфічним (визначає якісну сторону хвороби), обов'язковим, єдиним, активним, певним (не випадковим), несприятливим, зовнішнім або внутрішнім.

умови в розвитку конкретної патології є:

неспецифічними (визначають не якісну, а кількісну характеристику хвороби), обов'язковими або необов'язковими, зазвичай множинними, визначеними або випадковими, активними або пасивними, сприятливими чи несприятливими для організму (Нормальна або змінена спадковість, стан фізичного комфорту або дискомфорту і т.д.), зовнішніми (Соціальне становище, кількість і якість їжі, води, роботи, догляду, а також людського, географічного, кліматичного і космічного факторів, що діють на організм) або внутрішніми (Спадковість, конституція, стать, вік, реактивність, що визначають особливість стану різних рівнів організації регуляторних і виконавчих систем організму).

Під умовами тієї чи іншої патології слід розуміти різноманітні обставини або дії, які самі по собі не здатні викликати дану патологію, але здатні підсилити або модифікувати дію патогенних факторів, або індиферентний подразник зробити хвороботворним.

Роль умов у впливі на організм етіологічних чинників, особливо щодо патогенних, надзвичайно велика, і недоучітивать їх значення в розвитку патології не можна. З цим важливим положенням співзвучно вираз древніх вчених і філософів: «Conditio sine qua non» - без необхідних умов немає наслідків. Умови дуже часто виступають в ролі поштовху, що реалізує патогенну дію етіологічного фактора на організм і запускає хворобу.

Дія причинного фактора завжди необхідно для виникнення слідства, зокрема розвитку тієї чи іншої патології. Однак без певних умов він далеко не завжди її викликає. Наприклад, в умовах фізичного спокою і температурного комфорту наркотичний засіб проявляє виражену знеболюючу дію. В умовах же значного фізичного роботи ця дія послаблюється, а в умовах охолодження організму воно посилюється.

При одних і тих же умовах причинний фактор завжди викликає єдине слідство. Але при зміні зовнішніх і / або внутрішніх умов причинний фактор викликає, як правило, інше слідство. Виявлення різного слідства при однакових умовах є свідченням дії на організм різних причинних чинників.

Умови можуть як обумовлювати розвиток тієї чи іншої патології, так і супроводжувати її розвитку.

Те чи інше явище може виступати як в ролі причинного фактора, так і умови. Наприклад, в одних випадках локально діючий холод може виступати в ролі етіологічного фактора, що викликає відмороження (омертвіння) тканин. В інших випадках зниження температури зовнішнього середовища найчастіше виступає в ролі умови - охолоджуючого організм фактора, що сприяє при дії на людину розвитку у нього тієї чи іншої інфекційної хвороби.

  Історія розвитку поглядів на етіологію |  Класифікація етіологічних факторів

 Третій період (1863-1924 рр.) |  Четвертий період (1924-1950 рр.) |  П'ятий період (з 1950 р і по теперішній час) |  ПАТОЛОГІЇ |  ОСНОВНІ загальнопатологічних ПОНЯТТЯ |  ОБ'ЄКТИ ПРЕДМЕТА ПАТОЛОГІЇ ТА ЇХ характеритик |  Сучасне уявлення про хвороби |  КЛАСИФІКАЦІЯ ХВОРОБ |  Принципи класифікації хвороб. Хвороби зазвичай класифікують, виходячи з таких принципів. |  Періоди ХВОРОБИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати