Орлов В. Б. 2009 |  Від автора-упорядника |  Характеристика тенденцій розвитку менеджменту |  типи менеджменту |  Характеристика тенденцій розвитку менеджменту |  Методологія як основа наукового пізнання |  Освоєння особистістю економічного простору |  Комплексний підхід до вибору інструментів управління |  ситуаційний підхід |  процесний підхід |

загрузка...
загрузка...
На головну

Тетраедральний підхід

  1.  Exercise 3. Заповніть пропуски відповідними за змістом словами з правої колонки і переведіть пропозиції.
  2.  Exercise 6. Складіть вирази з двох підходять за змістом частин. Переведіть вираження.
  3.  А. Підходи до інститутів
  4.  Абстрактно-філософський підхід до визначення цілей виховання в різні періоди розвитку суспільства
  5.  Авторський підхід до класифікації стилів управління
  6.  Акмеологический підхід до проблем професійного розвитку людини
  7.  Аксіологічний підхід до вивчення педагогічних явищ

В основі тетраедрального підходу лежить цифра «4». Стародавні греки проводили Олімпійські ігри з періодичністю раз на чотири роки. Рік має чотири пори: весна, літо, осінь, зима. Людське життя включає чотири періоди: дитинство, юність, молодість, старість. Навчальний рік ділиться на чверті. У менеджменті виділяються чотири основних функції управління: планування, мотивація, організація та контроль. У особистості виділяють когнітивну, емоційну, вольову і прагматичну сфери. Homo sapiens може бути проаналізований як: а) людина; б) організм (чоловічий, жіночий); в) індивід (представник виду); г) особистість (свідомий індивід). Якщо дотримуватися погляду ЮНЕСКО на освіту як на єдність і взаємозв'язок процесів виховання, навчання, здоровьесбережения і розвитку, то освітній простір може бути представлено у вигляді якогось обсягу, і був одягнений в якусь форму. Ця форма освітнього простору нам представляється у вигляді тетраедра (рис. 2.8.1):

розвиток синергетичний підхід |  З позиції тетраедрального підходу
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати