На головну

Основні шляхи раціонального використання і охорони надр

  1.  B.1.1 Основні положення
  2.  ER-модель бази даних. Основні нотації зображення ER-моделі.
  3.  I Основні категорії педагогіки
  4.  I. Загальні вимоги охорони праці
  5.  I. Основні положення
  6.  I. Основні принципи
  7.  I. ОСНОВНІ СТРАХОВІ ПОНЯТТЯ

Зміни, що відбуваються у верхній частині літосфери, справляють істотний вплив на екологічну обстановку в конкретних районах, так як через її верхні шари відбувається обмін  речовин і енергії з атмосферою і гідросферою, що в підсумку призводить до помітного впливу на біосферу в цілому.

Верхні шари літосфери в межах території Білорусі відчувають посилений вплив в зв'язку з активними інженерно-геологічними дослідженнями і геологорозвідувальних робіт на різні види корисних копалин. Необхідно відзначити, що тільки з початку 1950-х рр. пробурено близько 1400 пошукових, розвідувальних та експлуатаційних свердловин на нафту (глибиною до 2,5-5,2 км), понад 900 свердловин на кам'яну і калійну солі (глибиною 600-1500 м), понад 1000 свердловин на горючі сланці, буре вугілля, залізні руди, підземні води, багато тисяч свердловин на різні види будівельних матеріалів, а також при виробництві геофізичних досліджень надр.

Великий негативний вплив на літосферу надає видобуток корисних копалин. Через діяльність гірничодобувних підприємств, які переміщують великі обсяги порід, в межах великих територій змінюються режими поверхневих, грунтових і підземних вод, порушуються структура і продуктивність грунтів, активізуються хімічні і геохімічні процеси.

Аварія на Чорнобильській АЕС призвела до радіоактивного забруднення значної частини мінерально-сировинних ресурсів країни. За даними досліджень, проведених Білоруським науково-дослідним геологорозвідувальних інститутом, в зоні радіоактивного забруднення виявилися 132 родовища мінерально-сировинних ресурсів, в тому числі 59 розробляються.

Охорона надр і раціональне використання мінеральних ресурсів безпосередньо пов'язані з перспективами розвитку видобувних галузей, геологорозвідувальних робіт, проведенням природоохоронних заходів в цілому по країні.

Кодекс Республіки Білорусь про надра (2008) визначає основні вимоги щодо раціонального використання та охорони надр, серед них:

- Дотримання встановленого законодавством країни порядку надання надр у користування і недопущення самовільного користування надрами;

- Повне і комплексне геологічне вивчення надр, що забезпечує достовірну оцінку запасів корисних копалин;

- Недопущення псування в результаті користування надрами розробляються і прилеглих родовищ корисних копалин, а також запасів цих копалин, консервуються в надрах;

- Забезпечення найбільш повного вилучення з запасів основних і спільно з ними залягаючих корисних копалин і супутніх компонентів;

- Раціональне використання розкривних порід;

- Охорона родовищ корисних копалин від затоплення, обводнення, пожеж та інших лих, що знижують якість і промислову цінність корисних копалин.

Виробничі програми (бізнес-плани) підприємств добувної промисловості та геологорозвідувальних робіт, з одного боку, і плани охорони навколишнього середовища - з іншого розробляються в єдиному блоці.

 Державна програма геологорозвідувальних робіт з розвитку мінерально-сировинної бази Білорусі на 2006-2010роки і на період до 2020 року в якості пріоритетних виділила наступні напрямки:

пошук і розвідка родовищ нафти і газу;

пошук і підготовка до промислового освоєння родовищ бурого вугілля;

оцінка перспектив алмазоносності;

розвідка запасів залізних руд; підготовка до промислового освоєння мінералізованих розсолів на одній з перспективних площ;

пошук і розвідка нових родовищ корисних копалин.

Програма включає завдання з приросту запасів мінеральної сировини, іншим підсумкових показниках геологорозвідувального виробництва, в тому числі завдання з технічного переозброєння галузі.

Перспективні плани і прогнози передбачають розробку екологобезпечних і економічно ефективних технологій видобутку, переробки і використання мінеральної сировини, підвищення коефіцієнта вилучення корисних копалин на експлуатованих родовищах. Особливо це актуально щодо видобутку нафти, витяг якої в умовах Білорусі не перевищує 40%, в той час як новітні технології дозволяють підвищити цей показник до 60%. Впровадження прогресивних технологій в розробку калійних солей забезпечить більш раціональне використання запасів Старобинского родовища, скорочення до 10% відходів калійного виробництва і зменшення на 15-20% осідання земної поверхні. Підвищення ефективності використання мінерально-сировинних ресурсів при виробництві будівельних матеріалів пов'язано зі скороченням втрат сировини в процесі видобутку і виробництва, використанням низькосортної сировини, вторинних ресурсів.
 У 1985, 1990, 1995, 1997-2003 рр. |  Управління природокористуванням: сутність, методи, функції

 Еколого-економічне значення лісових та інших біологічних ресурсів |  Охорона лісів, економічне стимулювання раціонального лісокористування |  Роль мінеральних ресурсів у відтворювальному процесі |  Загальна характеристика і класифікація корисних копалин |  Адміністративне управління природокористуванням |  Організаційні структури управління |  Правове регулювання природокористування і природоохоронної діяльності |  Відповідальність за порушення природоохоронного законодавства |  Нормування і стандартизація у сфері охорони навколишнього середовища та енергозбереження |  Міжнародні стандарти серії ІСО 14000 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати