На головну

I. ВСТУП

  1.  Byakugan: введення, pattern_offset і searchOpcode
  2.  I ВСТУП __________________
  3.  I. Вступ
  4.  I. ВСТУП В АНАЛІЗ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ
  5.  I. Вступ в анатомію.
  6.  А. Введення

РОБОЧА ПРОГРАМА

дисципліни ОПД. Ф.11 - Кримінальне право: Загальна частина.

для спеціальності 030501.65 - Юриспруденція

факультет Юридичний

Робоча програма складена відповідно до основної освітньої програми вищої професійної освіти за спеціальністю 030501.65 - «Юриспруденція»

Робоча програма розглянута і схвалена на засіданні кафедри права

протокол № від «____» _____ 200__ р

Зав. кафедрою розробника А. А. Хашимов

Укладач програми Д. А. Гарбатовіч

Челябінськ,


Кримінальне право. Загальна частина: Робоча програма для студентів спеціальності 030501.65 - «Юриспруденція» / Укладач к.юрід.н., Д. А. Гарбатовіч. - Челябінськ, УРАО, 2008. - 41с.

Схвалено навчально-методичною радою Челябінського філії НОУ ВПО «Університет Російської академії освіти»

від 20.11. 2008 р протокол № 2

рецензент:

Хашимов А. А. - зав.кафедрою Кримінального права та процесу ЧФ УРАО, к.ю.н, Заслужений юрист України.


ЗМІСТ

 Державні вимоги до мінімуму змісту дисципліни
 Вступ
 Вимоги до рівня засвоєння змісту дисципліни
 Вимоги до рівня підготовки для освоєння дисципліни
 Цілі і завдання викладання і вивчення дисципліни
 Обсяг дисципліни і види навчальної роботи
 зміст дисципліни
 семінарські заняття
 Методичні рекомендації по самостійній роботі студентів
 Орієнтовна тематика курсових і дипломних робіт
 Навчально-методичне забезпечення дисципліни
 Питання для підготовки до заліку
   
   
   
   
   
   

Виписка з ДОС ВПО спеціальністю юриспруденція від 27 березня 2000 р №260 / гум / СП

 ОПД. Ф.11  Кримінальну правоПонятіе, предмет, метод, завдання кримінального права; принципи російського кримінального права: кримінальний закон: кримінальна відповідальність; поняття злочину; склад злочину; незакінчений злочин; співучасть у злочині; множинність злочинів, обставини, що виключають злочинність діяння; покарання і його цілі; система і види покарань; призначення покарання; звільнення від кримінальної відповідальності і покарання; примусові заходи медичного характеру; особливість кримінальної відповідальності неповнолітніх: поняття загальної частини кримінального права; характеристика складів злочинів, зазначених в особливій частині кримінального кодексу; закордонне кримінальне законодавство.

I. ВСТУП

Кримінальну право Російської Федерації є однією з найважливіших дисциплін у всіх вузах юридичного профілю. Це обумовлено тим, що кримінальне право лежить в основі діяльності правоохоронних і судових органів - суду, прокуратури, міліції та інших. Кримінальний закон захищає найбільш значущі для особистості, соціуму та держави суспільні відносини, посягання на які або реальне заподіяння шкоди яким тягне за собою найбільш сувору реакцію з боку держави. Тому знання кримінального права необхідно в багатьох сферах діяльності. У своїй професійній діяльності жоден працівник юридичної служби не може обійтися без знання кримінального права.

У зв'язку з цим, пропонована програма з вивчення кримінального права Російської Федерації може з'явитися значний підмогою в кращому з'ясуванні та засвоєнні необхідного матеріалу в процесі практичних, семінарських і самостійних занять студентів юридичного факультету.

  Інститут покарання в історії російського кримінального законодавства |  Вимоги до рівня засвоєння змісту дисципліни

 Вимоги до рівня підготовки для освоєння дисципліни |  Тема 1. Поняття, система, завдання та принципи кримінального права Російської Федерації |  Тема 2. Кримінальний закон. Дія кримінального закону |  Тема 4. Поняття злочину |  Тема 8. Суб'єктивна сторона злочину |  Тема 11. Співучасть у злочині |  Тема 13. Обставини, що виключають злочинність діяння |  Тема 14. Поняття і цілі покарання. Система і види покарань |  Тема 15. Призначення покарання |  V. СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати