Головна

теоретичний матеріал

  1.  II ЕТАП статистичного ДОСЛІДЖЕННЯ - ЗБІР МАТЕРІАЛУ
  2.  III. Матеріали судової практики
  3.  III. методичних матеріалів
  4.  IV. Знаходження масової частки одного з продуктів реакції а розчині за рівнянням матеріального балансу.
  5.  L. Зертханали? ж?мис. Пластікали? ж?не морт матеріалдардан жасал?ан ?лгілерді созу?а сина.
  6.  V. Знаходження маси одного з вихідних речовин за рівнянням матеріального балансу
  7.  VI. Матеріальне ОСНАЩЕННЯ

призмою називається багатогранник, який складається з двох плоских багатокутників, які суміщаються паралельним перенесенням, і всіх відрізків з'єднують відповідні точки цих многокутників Багатокутники називаються підставами призми, а відрізки, що з'єднують відповідні вершини - бічними ребрами призми (рис. 1).

Малюнок 1

Так як паралельний перенесення є рух, то основи призми рівні. Так як при паралельному перенесенні площина переходить у паралельну площину (або в себе), то у призми підстави лежать в паралельних площинах. Так як при паралельному перенесенні точки зміщуються вздовж паралельних (або збігається) прямим на одне і те ж відстань, то у призми бічні ребра паралельні і рівні.

Поверхня призми складається з основ і бічної поверхні. бічна поверхня складається з паралелограмів. У кожного з цих паралелограмів дві сторони є відповідними сторонами підстав, а дві інші - сусідніми бічними ребрами призми.

висотою призми називається відстань між площинами її основ. Відрізок, який сполучає дві вершини, які не належать одній грані, називається діагоналлю призми. діагональним перерізом призми називається перетин її площиною, що проходить через два бічних ребра, які не належать одній грані.

На малюнку 2, а зображена призма АВСDЕ1В1C1D1, В1К - Її висота, D1В - Одна з її діагоналей. Переріз АСС1А1 - є одним з діагональних перетинів цієї призми.

малюнок 2

Призма називається прямий, якщо її бічні ребра перпендикулярні підставах. В іншому випадку призма називається похилій. Пряма призма називається правильної, Якщо її підставами є правильні багатокутники.

Якщо підстави призми - паралелограми, то вона називається параллелепипедом. У паралелепіпеда всі грані - паралелограми.

Грані паралелепіпеда, що не мають спільних вершин, називаються протилежними.

Можна довести деякі властивості паралелепіпеда.

теорема 1. У паралелепіпеда протилежні грані паралельні і рівні.

Теорема 2. Діагоналі паралелепіпеда перетинаються в одній точці і точкою перетину діляться навпіл.

Точка перетину діагоналей паралелепіпеда є його центром симетрії.

Прямий паралелепіпед, у якого підставою є прямокутник, називається прямокутним параллелепипедом.

Прямокутний паралелепіпед, у якого всі ребра рівні, називається кубом.

Довжини непаралельних ребер прямокутного паралелепіпеда називаються його лінійними розмірами або вимірами. У прямокутного паралелепіпеда три лінійних розміру.

Для прямокутного паралелепіпеда вірна така теорема:

Теорема 3. У прямокутному паралелепіпеді квадрат будь-діагоналі дорівнює сумі квадратів трьох його лінійних розмірів. Пояснювальна записка |  Завдання до практичної роботи

 МАТЕМАТИКА |  теоретичний матеріал |  Теорема 4. Площина, паралельна підставі піраміди і яка перетинає її, відсікає подібну піраміду. |  Вправи з рішеннями |  Завдання до практичної роботи |  теоретичний матеріал |  теоретичний матеріал |  Завдання до практичної роботи |  теоретичний матеріал |  теоретичний матеріал |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати