На головну

Реакції другого порядку

  1.  I-го порядку.
  2.  I. Диференціальні рівняння 1-го порядку.
  3.  I. Звички смоктання (зафіксовані рухові реакції)
  4.  I. Реакції нуклеофільного приєднання
  5.  I. Реакції нуклеофільного приєднання
  6.  III. Біологічно важливі реакції a- амінокислот
  7.  III. Біологічно важливі реакції a- амінокислот

Кінетичне рівняння для реакції другого порядку має вигляд:

А + В > С + D.

Наведемо висновки (аналогічні реакції першого порядку), для простоти, вважаючи, що концентрації речовин А и В однакові: .

Отримане рівняння - лінійна залежність  , З якої можна графічно визначити константу швидкості як тангенс кута нахилу прямої, .

Малюнок 3.4 - Залежність  від часу для реакцій другого порядку

З рівняння (3.5) виводиться значення константи швидкості реакції другого порядку:

.

Час напівперіоду обчислюється так:

Звідси видно, що час напіврозпаду залежить від початкової концентрації. У скільки разів зменшується концентрація, у стільки разів збільшується напівперіод реакції.

Малюнок 3.5 - Кінетична крива реакції другого порядку

Якщо ж вихідні концентрації речовин А и В різні, то константа швидкості визначається рівнянням:

,

де  - Початкові концентрації речовин А и В; СА, ЗВ - Поточні концентрації до моменту часу t від початку реакції.

  Реакції першого порядку |  Вплив температури на швидкість реакції. енергія активації

 електроліз |  закони Фарадея |  Рішення |  Рішення |  Рішення |  Рішення |  КІНЕТИКА |  Швидкість хімічної реакції |  Молекулярність реакції |  порядок реакції |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати