Головна

лекція 5

  1.  Абсолютно чорне тіло. Закон Кірхгофа. (Лекція 6)
  2.  Атом водню по Бору (лекція 12).
  3.  Зовнішній фотоефект. (Лекція 8)
  4.  Хвильове рівняння (лекція 2).
  5.  Хвильові пакети. Фазова і групова швидкість. (Лекція 3)
  6.  Хвильові властивості частинок. Хвиля де Бройля. Досвід Девіса і Джермера. (Лекція 9)
  7.  Питання. Свідомість в Ф. Як рефлекции і розуміння.

Питання 1.5.11. Захист трудових прав працівників


загальні положення

Відповідно до ст. 45 Конституції РФ громадянам Російської Федерації гарантується захист прав і свобод людини.

Ст. 352 ТК встановлено, що кожен має право захищати свої права і свободи всіма способами, не забороненими законом.

Основними способами захисту трудових прав і свобод є:

самозахист працівниками трудових прав;

захист трудових прав і законних інтересів працівників професійними спілками;

державний нагляд і контроль дотримання трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права;

судовий захист.

Державний контроль і нагляд за дотриманням трудового законодавства

Державний нагляд і контроль дотримання трудового

законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, усіма роботодавцями на території Російської Федерації здійснює федеральна інспекція праці.

Внутрішньовідомчий державний контроль дотримання трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, в підвідомчих організаціях здійснюють федеральні органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, а також органи місцевого самоврядування в порядку і на умовах, що визначаються федеральними законами і законами суб'єктів РФ.

 Державний нагляд за точним і однаковим виконанням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, здійснюють Генеральний прокурор Російської Федерації і підлеглі йому прокурори відповідно до федеральним законом (ст. 353 ТК). Органи прокуратури здійснюють нагляд за виконанням законів федеральними міністрами та службами, іншими федеральними органами виконавчої влади, представницькими (законодавчими) і виконавчими органами суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування, органами контролю, їх посадовими особами, органами управління і керівниками комерційних і некомерційних організацій. При здійсненні нагляду за виконанням законів та інших нормативних правових актів про працю органи прокуратури не підміняють інші наглядові та контрольні органи. Наділені певними владними повноваженнями, органи прокуратури не мають права втручатися в оперативну діяльність піднаглядних об'єктів. Прокурор вносить подання про усунення порушень трудових прав працівника до органу або посадовій особі, які повноважні усунути допущені порушення (див. Закон про прокуратуру).

  Контроль за виконанням колективного договору, угоди |  Федеральна інспекція праці

 Щорічні додаткові оплачувані відпустки |  Заміна його грошовою компенсацією |  Обчислення тривалості щорічних оплачуваних відпусток і стажу роботи, що дає право на щорічну основну оплачувану відпустку |  Питання 1.5.8. Обов'язки і права роботодавця в сфері трудових відносин |  Обов'язки роботодавця в сфері трудових відносин |  Права працівника в сфері трудових відносин |  Обов'язки працівника в сфері трудових відносин |  Колективні договори і угоди |  Дія колективного договору |  Реєстрація колективного договору, угод |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати