Головна

Дія колективного договору

  1.  B) одночасність з дією дієслова - присудка - пасив
  2.  I. КЛІНІКО-ФІЗІОЛОГІЧНЕ ДІЮ сегментарно-РЕФЛЕКТОРНОГО МАССАЖА
  3.  А ЩАСТЯ - це дія до досягнення цілісності.
  4.  А. Вплив на етіологічний фактор
  5.  А. Дія засобів масової інформації
  6.  А. Гостре дію комплексу.
  7.  А. Властивості і види рецепторів. Взаємодія рецепторів з ферментами і іонними каналами

Дія колективного договору регламентується ст. 43 ТК. Колективний договір є актом термінового дії, на розсуд сторін він може полягати на будь-який термін, що не перевищує 3 років.

Дата вступу колективного договору в силу визначається сторонами і не залежить від будь-яких було обставин, наприклад, від проведення повідомної реєстрації, за винятком волевиявлення сторін. Сторони можуть зумовити вступ колективного договору в силу:

а) самим фактом підписання договору (з дня підписання його сторонами);

б) настанням певної календарної дати;

в) настанням певної події.

Сторони мають право продовжувати дію колективного договору на термін не більше 3 років. Таке рішення повинно бути прийнято за згодою сторін. Продовження терміну можливо неодноразово, але кожного разу не більше ніж на 3 роки.

Дія колективного договору поширюється на всіх працівників індивідуального підприємця, організації, її філії, представництва та іншого відокремленого структурного підрозділу, незалежно від членства в профспілці та інших обставин. Аналогічно колективний договір, укладений в структурному підрозділі, поширюється на всіх працівників відповідного підрозділу. Колективний договір поширюється також на осіб, що надійшли на роботу після його укладення.

Колективний договір зберігає свою дію в разі зміни найменування організації, реорганізації організації у формі перетворення, а також розірвання трудового договору з керівником організації.

При реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) організації колективний договір зберігає свою дію протягом всього терміну реорганізації - до її закінчення.

При зміні форми власності організації колективний договір зберігає свою дію протягом 3 місяців з дня переходу прав власності.

При реорганізації або зміні форм власності організації будь-яка зі сторін має право направити іншій стороні пропозицію про укладення нового колективного договору або продовженні дії колишнього на строк до 3 років.

При ліквідації організації колективний договір зберігає свою дію протягом усього строку проведення ліквідації.

  Колективні договори і угоди |  Реєстрація колективного договору, угод

 Неробочі святкові дні |  Заборона роботи у вихідні, святкові та неробочі, святкові дні. Виняткові випадки залучення працівників до роботи у вихідні, святкові та неробочі, святкові дні |  Щорічні оплачувані відпустки |  Щорічні додаткові оплачувані відпустки |  Заміна його грошовою компенсацією |  Обчислення тривалості щорічних оплачуваних відпусток і стажу роботи, що дає право на щорічну основну оплачувану відпустку |  Питання 1.5.8. Обов'язки і права роботодавця в сфері трудових відносин |  Обов'язки роботодавця в сфері трудових відносин |  Права працівника в сфері трудових відносин |  Обов'язки працівника в сфері трудових відносин |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати