На головну

Обчислення тривалості щорічних оплачуваних відпусток і стажу роботи, що дає право на щорічну основну оплачувану відпустку

  1.  Exercise 3. Заповніть пропуски відповідними за змістом словами з правої колонки і переведіть пропозиції.
  2.  Exercise 4. Складіть словосполучення, використовуючи слова з лівої і правої колонок.
  3.  I Розрахунок витрат для визначення повної собівартості вироби (роботи, послуги), визначення рентабельності його виробництва
  4.  I. Законодавство та інші нормативно-правові акти
  5.  I. Основний перелік документів
  6.  I. Право власності
  7.  I. ПРАВОПИС ПОХІДНИХ приводом

Згідно ст.ст. 120, 121 Трудового кодексу РФ тривалість щорічних основної та додаткової оплачуваних відпусток працівників вважається в календарних днях і максимальною межею не обмежується. У число календарних днів щорічної основної та додаткової оплачуваної відпустки, яка надається працівникові, не включаються і не оплачуються припадають на його період неробочі святкові дні.

При обчисленні загальної тривалості щорічної оплачуваної відпустки додаткові оплачувані відпустки підсумовуються з щорічною оплачуваною відпусткою.

Право на щорічну основну оплачувану відпустку виникає у працівника з першого дня роботи, але для отримання цієї відпустки необхідний певний стаж роботи у даного роботодавця і лише при наявності такого стажу працівник має право вимагати надання відпустки, а роботодавець зобов'язаний його надати.

 У стаж роботи, що дає право на щорічну основну оплачувану відпустку, включається:

час фактичної роботи;

час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно з трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами, трудовим договором зберігалося місце роботи (посада), в тому числі час щорічного оплачуваної відпустки, неробочі святкові дні, вихідні дні та інші надаються працівнику дні відпочинку;

час вимушеного прогулу при незаконному звільненні або відсторонення від роботи і подальшого відновлення на колишній роботі;

період відсторонення від роботи працівника, який не пройшов обов'язковий медичний огляд (обстеження) не зі своєї вини.

Відповідно до ч. 6 ст. 40 КПК засуджені до виправних робіт мають право на щорічну оплачувану відпустку і, отже, час відбування виправних робіт включається в стаж для відпустки.

У стаж для відпустки включається і час вимушеного прогулу при незаконному звільненні або відстороненні від роботи й наступним відновленням на роботі (ст. Ст. 76, 394 ТК).

У період часу, коли працівник не працював, але за ним згідно з федеральними законами зберігалося місце роботи, що враховується в стаж роботи, що дає право на щорічну основну оплачувану відпустку, входить час:

перебування на військових зборах;

знаходження на медичному огляді, обстеженні або лікуванні, пов'язаному з військовим обліком;

участі в роботі виборчих комісій;

явки за викликом в органи дізнання, попереднього слідства, до прокурора і до суду в якості свідка, потерпілого, експерта, спеціаліста, понятого;

участі в судових засіданнях в якості народного засідателя, присяжного засідателя;

явки за викликом до комісії по призначенню пенсій як свідка для дачі показань про трудовий стаж;

щорічних оплачуваних відпусток і навчальних відпусток;

навчання, підвищення кваліфікації та перекваліфікації працівників з відривом від виробництва і зі збереженням місця роботи (посади);

перебування працівника в медичному закладі на обстеженні, якщо він за родом діяльності зобов'язаний його проходити;

10) звільнення від роботи донорів для здачі крові (подаються потім дні відпочинку);

11) припинення роботи органами державного нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми права, внаслідок порушення вимог охорони праці не з вини працівника (ст. 220 ТК);

12) короткочасні відпустки без збереження заробітної плати тривалістю до 14 календарних днів протягом робочого року, що надаються працівникам за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

У стаж роботи, що дає право на щорічну основну

оплачувану відпустку, не включаються:

1) час відсутності працівника на робочому місці без поважних причин, в т.ч. внаслідок його відсторонення від роботи у випадках, передбачених ст. 76 ТК, якщо працівник був відсторонений від роботи з його власної вини. Наприклад, в разі появи на роботі в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння, а також у разі, якщо він не пройшов з власної вини обов'язковий медичний огляд або навчання і перевірку знань;

2) час відпусток по догляду за дитиною до досягнення нею встановленого законом віку (ст. Ст. 256, 257 ТК);

3) час надаються на прохання працівника відпусток без збереження заробітної плати, якщо їх загальна тривалість перевищує 14 календарних днів протягом робочого року. При цьому не має значення, з якою метою працівник просить надати йому відпустку без збереження заробітної плати.

У стаж роботи, що дає право на щорічні додаткові оплачувані відпустки за роботу із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, включається лише фактично відпрацьований у відповідних умовах час.

  Заміна його грошовою компенсацією |  Питання 1.5.8. Обов'язки і права роботодавця в сфері трудових відносин

 змінна робота |  Підсумований облік робочого часу |  Поділ робочого дня на частини |  Види часу відпочинку |  Перерви для відпочинку і харчування |  Вихідні |  Неробочі святкові дні |  Заборона роботи у вихідні, святкові та неробочі, святкові дні. Виняткові випадки залучення працівників до роботи у вихідні, святкові та неробочі, святкові дні |  Щорічні оплачувані відпустки |  Щорічні додаткові оплачувані відпустки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати