На головну

Склад і властивості високотемпературної газової фази

  1.  Exercise 2. Складіть пропозиції з наведених нижче слів.
  2.  Exercise 4. Складіть словосполучення, використовуючи слова з лівої і правої колонок.
  3.  Exercise 6. Складіть вирази з двох підходять за змістом частин. Переведіть вираження.
  4.  I і II ополчення: їх склад, значення.
  5.  I. Будова і властивості металів.
  6.  II. Жири (ацілгліцероли). Їх структура, класифікація і властивості
  7.  II. Проблеми міграцій. Ставлення Атаульф до Римської імперії. Римляни і встигають. Склад племені. Королівська влада. Християнізація вестготів.

Завдання. У піч для температурної обробки, нагріту до t, 0З подається суміш газів, склад якої (об'ємні частки,%): а СО, b CO2, D H2, R Н2О і азот. Загальний тиск в робочій суміші газів 101,325 кПа. Яка кількість води необхідно додати (або вивести) в рівноважну суміш (осушити рівноважну суміш), щоб молярна частка монооксиду вуглецю в сухій суміші рівноважних газів не перевищувала f,%.

СО(Г) + Н2О(Г) U Н2 (г) + СО2 (г) (18)

 (19)

де  в інтервалі [800 - 1500 K]

Таблиця 12 - Робочі характеристики газової атмосфери термічної обробки

 № варіанту  t, 0C  а,%  b,%  d,%  r,%  f,%
 8,8

Рішення:

Константу рівноваги Дор при Т = 1173 К визначаємо з рівняння:

Отже, Кр = 0,794 при +1173 До

Кр = Дос = Доn =  , Т. К. Dn = 0

У початковому стані: Доn=

З розрахунку видно, що по досягненню рівноваги знаменник збільшується, отже утворюються СО і СО2, Швидкість зворотної реакції превалює і реакція протікає в зворотному напрямку.

 СО + Н2О =  СО2 + Н2
 8,8
х х х х
 28 + х  2 + х  10-х  8,8-х

0,79x2+ 23,7x + 44,24 = 88-18,8x + x2

0,21x2-42,5x + 43,76 = 0

x2-202,38 + 208,38 = 0

Вирішуючи квадратне рівняння отримуємо х = 1,04. Значить склад рівноважної суміші:

n (Н2О) = 3,04 моль

n (СО) = 28 + 1,04 = 29,04 моль

n (Н2) = 8,8 - 1,04 = 7,76 моль

n (СО2) = 10 1,04 = 8,96 моль

n (N2) = 100 - 3,04 - 29,04- 7,76 - 8,96 = 51,2моль

Суха рівноважна суміш містить:

29,04 моль СО 7,76 моль Н2

8,96 моль СО2 51,2 моль N2

Для виконання умови NCO ? 26% необхідно додати в рівноважну суміш Н2Про у (моль):

Н2Про + СО U Н2 + СО2 (+ N2)

29,04 3,04 + у 7,76 8,96

х х х х

(29,04-х) (3,04 + у-х) (7,76 + х) (8,96 + х)

2904-100х = 2520,96 + 26х

126х = 383,04

х = 3,04

тоді

n (Н2О) = у моль

n (СО) = 26 моль

n (Н2) = 10,8 моль

n (СО2) = 12 моль

 (20)

26У = 164,05

у = 6,31

Т. е. Необхідно в вихідну суміш додати 6,31 моль Н2О

  Кінетика металургійних процесів |  карботермічним відновлення

 Вилуговування металів з протіканням хімічної реакції |  Рівновага в електрохімічних системах з участю води |  Екстракція з водних розчинів |  Випал сульфідів і спікання |  Термодинамічні характеристики металургійних розплавів |  Автогеном металотермічних відновлення |  Вплив вакууму на робочі температури металургійного процесу |  Перегонка в металургії |  Рафінування металів ліквацією |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати