Головна

Робота з комбінованими типами даних.

  1.  BDECiientDataSet - клієнтський набір даних.
  2.  C4. Уміння працювати зі статистичними даними, представленими в табличній формі
  3.  ER-модель бази даних. Основні нотації зображення ER-моделі.
  4.  I. Самостійна практична робота
  5.  II. Робота з вікнами, файлами і папками.
  6.  II. Самостійна робота.
  7.  II. Самостійна робота.

Постановка завдання для конкретного варіанту:

1. Існує деяка фірма, яка утворена в 1991 році. Скласти список співробітників цієї фірми, що містить 20 осіб. Список повинен містити такі відомості для кожного співробітника: ПІБ, дату народження, рік надходження в фірму, оклад, адреса (вулиця, номер будинку і квартири). Інформацію про кожного співробітника оформити у вигляді запису. Записи об'єднати в масив.

2. Скласти програму, яка виконує введення і друк списку співробітників, прізвища яких починаються з літери Т, і їх дати народження. Введення і друк оформити у вигляді процедур.

Початкові дані:

 Анісімов Петро ІвановічРоділся 23.1.1960В фірмі з 1991 годаЗарплата 15000 рублейПрожівает за адресою: Вулиця Леніна 12-45  Синилов Сергій Анатолійович Народився 14.5.1964В фірмі з 1991 годаЗарплата 14500 рублейПрожівает за адресою: Вулиця Миру 67-19  Шорапов Євген ВладіміровічРоділся 28.2.1969В фірмі з 1991 годаЗрплата 14000Прожівает за адресою: Вулиця Левченко 84-37
 Бажин Микита АндреевічРоділся 3.9.1963В фірмі з 1991годаЗарплата 13500 рублейПрожівает за адресою: Вулиця Вагонна 94-36  Созінов Олексій ПетровічРоділся 13.12.1964В фірмі з 1991годаЗарплата 13000 рублейПрожівает за адресою: Вулиця Куйбешева 68-83  Малишев Василь ВладіміровічРоділся 18.6.1968В фірмі з 1991годаЗарплата 12500 рублейПрожівает за адресою: Вулиця Мисливців 8-3
 Мельникова Лариса АнатольевнаРоділась 11.2.1959В фірмі з 1991 годаЗарплата 12000 рублейПрожівает за адресою: Вулиця Кірова 83-56  Тихонов Сергій ГенадьевічРоділся 30.3.1967В фірмі з 1991годаЗарплата 11500 рублейПрожівает за адресою: Вулиця Автозаводська 42-88  Еговцев Іван АртуровічРоділся 18.9.1968В фірмі з 1991годаЗарплата 11000 рублейПрожівает за адресою: Вулиця Дзержинського 23-69
 Ползунова Олена АндреевнаРоділась 15.10.1962В фірмі з 1991 годаЗарплата 10500 рублейПрожівает за адресою: Вулиця Дружби 28-75  Михайлов Артем ЕгоровнуРоділся 2.11.1970В фірмі з 1992 годаЗарплата 10000 рублейПрожівает за адресою: Вулиця Невська 13-46  Смирнов Микита ВладіміровічРоділся 3.8.1968В фірмі з 1992 годаЗарплата 9500 рублейПрожівает за адресою: Вулиця Болотяна 59-38
 Токарев Надія АлександровнаРоділась 4.7.1970В фірмі з 1992 годаЗарплата 9000 рублейПрожівает за адресою: Вулиця Кочегаров 75-63  Маслова Ніна МіхайловнаРоділась 7.3.1966В фірмі з 1993 годаЗарплата 8500 рублейПрожівает за адресою: Вулиця Васнецова 49-92  Молчановский Ільнар ІрековічРоділся 9.8.1969В фірмі з 1993 годаЗарплата 8000 рублейПрожівает за адресою: Вулиця Лебедєва 34-81
 Корягіна Ніна Плахова Народилася 10.2.1970В фірмі з 1994 годаЗарплата 7500 рублейПрожівает за адресою: Вулиця Калініна 24-12  Єгорова Пелагея Луповна Народилася 12.1.1971; В фірмі з 1996 годаЗарплата 7000 рублейПрожівает за адресою: Вулиця Нафтовиків 47-38  Гаспер Валентина АлександровнаРоділась 16.11.1972В фірмі з 1998 годаЗарплата 6500 рублейПрожівает за адресою: Вулиця Докучаєве 75-94
 Теплоухов Юрій ЛеонідовічРоділся 25.5.1978В фірмі з 2000 годаЗарплата 6000 рублейПрожівает за адресою: Вулиця Зарічна 28-47  Кір'янов Антон АлексеевічРоділся 28.8.1968В фірмі з 1993 годаЗарплата 12700 рублеуПрожівает за адресою: Вулиця Кислотна 26-14  

 

Текст програми:

 

program lab8 {варіант № 8};

type man = record

fio: record fameli, name, och: string [15]; end;

date: record day, mes, god: integer; end;

godpos: integer;

many: integer;

adres: record ul: string [15];

dom, kv: integer; end;

end;

var sot: array [1..20] of man;

n: integer;

symb: string [1];

procedure vvod;

begin

for n: = 1 to 20 do

begin

writeln ( 'Вводимо дані на сотруднікa номер:', n);

write ( 'Прізвище');

readln (sot [n] .fio.fameli);

write ( 'Ім'я');

readln (sot [n] .fio.name);

write ( 'батькові');

readln (sot [n] .fio.och);

writeln ( 'Дата народження');

write ( 'День');

readln (sot [n] .date.day);

write ( 'Місяць');

readln (sot [n] .date.mes);

write ( 'Рік');

readln (sot [n] .date.god);

write ( 'Рік надходження у фірму');

readln (sot [n] .godpos);

write ( 'Заробітна плата');

readln (sot [n] .many);

writeln ( 'Адреса проживання');

write ( 'Вулиця');

readln (sot [n] .adres.ul);

write ( 'Номер будинку');

readln (sot [n] .adres.dom);

write ( 'Номер квартири');

readln (sot [n] .adres.kv);

end;

end;

procedure list (n: integer);

begin

writeln ( '--- --- ');

write (sot [n] .fio.fameli, '', sot [n] .fio.name, '', sot [n] .fio.och);

writeln ( 'Дата народження', sot [n] .date.day, '/', sot [n] .date.mes, '/', sot [n] .date.god);

writeln;

end;

begin

vvod; {Процедура введення вихідних даних}

writeln ( 'Роздрукувати список співробітників, прізвища яких починаються з літери Т');

writeln ( 'і їх дати народження.');

writeln;

for n: = 1 to 20 do begin

symb: = copy (sot [n] .fio.fameli, 1,1);

if symb = 'Т' then list (n);

end;

end.

 

 

Результати виконання програми:

 Роздрукувати список співробітників, прізвища яких починаються з літери Ті їх дати рождения.---Тихонов Сергій Геннадійович Дата народження 30/3/1967---Токарева Надія Олександрівна Дата народження 4/7/1970---Теплоухов Юрій Леонідович Дата народження 25/5/1978 --- --- Кінець даних, натисніть Enter.

Варіанти завдань.

1. Роздрукувати анкетні дані співробітників, що мають термін служби більше 5 років.

2. Роздрукувати анкетні дані співробітників, яким більше 25 років.

3. Роздрукувати анкетні дані співробітників, у яких вулиця починається з букви С.

4. Роздрукувати ПІБ співробітників, у яких вулиця починається з букви М, і номер будинку більше 5.

5. Роздрукувати анкетні дані співробітників, місяць народження яких більше 6 і прізвище починається з букви Л.

6. Роздрукувати анкетні дані співробітників, впорядковані по ПІБ та Вулицями.

7. Роздрукувати список співробітників, прізвища яких починаються з літери А, і їх оклад.

8. Роздрукувати список співробітників, прізвища яких починаються з літери В і Г, і рік їх надходження у фірму.

9. Роздрукувати прізвища і дати народження співробітників, що мають номер квартири менше 35.

10. Роздрукувати список співробітників, упорядкований за адресами (т. Е. По вулиці, номерам будинку і квартири).

11. Впорядкувати список співробітників по році надходження у фірму і роздрукувати його.

12. Обчислити середній оклад співробітників і роздрукувати список співробітників, що мають оклад вище середнього.

13. Обчислити середній оклад співробітників і роздрукувати список співробітників, що мають оклад нижче середнього.

14. Обчислити середній оклад співробітників і роздрукувати список співробітників, що мають оклад, що дорівнює середньому.

15. Впорядкувати список співробітників фірми за роком народження і роздрукувати його.

16. Роздрукувати список співробітників, алфавітний.

17. Роздрукувати список співробітників, упорядкований по місяцю народження.

18. Роздрукувати список співробітників, прізвища яких починаються з літери Р, упорядкований за роком народження.

19. Роздрукувати анкетні дані співробітників, впорядковані за датою народження.

20. Роздрукувати ПІБ і адреси співробітників, які пропрацювали в фірмі менше року.

21. Роздрукувати ПІБ співробітників, оклад яких вище середнього в 1.2-1.5 рази.

22. Роздрукувати ПІБ співробітників, в назві вулиць яких є буква А.

23. Роздрукувати ПІБ і номери будинків співробітників, у яких номери квартир починаються з 3, 4, 5, 6, 7, 8.

24. 25) Роздрукувати ПІБ і дату народження співробітників, у яких номери будинків менше 20, а номери квартир більше 5.

 

  оператор приєднання |  Безлічі.

 Дихотомический пошук (пошук елемента в упорядкованому масиві) |  Сортування вставкою |  Сортування вибором |  Сортування фон Неймана (злиттям) |  Опис двовимірних масивів. |  Сортування двовимірних масивів |  Робота з масивами чисел. |  Обробка рядків. |  Процедури обробки рядків. |  Обробка рядків. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати