Головна

II.3.1.5 Реальні доходи населення

  1.  II. МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ
  2.  А. Зростання території, населення, розвиток сільського господарства.
  3.  А. Соціально-становий і національний склад населення Росії
  4.  Адміністративно-правове регулювання зайнятості населення, праці та соціальних питань.
  5.  Адміністративно-правові основи управління в сфері соціального захисту населення.
  6.  Адміністративні правопорушення, що посягають на здоров'я, санітарно-епідеміологічне благополуччя населення і громадську мораль.

Середньомісячна нарахована заробітна плата, за попередніми даними Росстату, в жовтні 2008 р склала 18 093 руб. і зросла у порівнянні з жовтнем 2007 р на 27,7%. Реальна нарахована заробітна плата за січень - жовтень поточного року відносно січня-жовтня 2007 року склали - 12,6%.

малюнок 11
 Динаміка номінальної нарахованої заробітної плати, 2006 - 2008 р.р.

Джерело: Росстат

У вересні 2008 р найбільш високі темпи зростання заробітної плати в порівнянні з відповідним періодом минулого року відзначалися за такими видами економічної діяльності:

- Сільське господарство, мисливство та лісове господарство (134,8%)

- Рибальство і рибництво (131,7%)

- Будівництво (130,9%)

Найбільш низькі темпи зростання заробітної плати відзначалися за такими видами економічної діяльності як:

- Фінансова діяльність (118,9%)

- Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води (123,4%)

Продовжує залишатися високою диференціація середньомісячної заробітної плати в різних секторах економіки. Серед секторів економіки найбільш високий рівень заробітної плати в січні-вересні 2008 р відзначався в наступних видах діяльності:

- Фінансової діяльності - 39 778 руб. (Перевищення загальноросійського рівня в 2,4 рази)

- Добування паливно-енергетичних корисних копалин - 37 948 руб. (В 2,3 рази)

- Виробництві нафтопродуктів - 36 272 руб. (В 2,2 рази).

найбільш низький рівень середньомісячної заробітної плати зберігається в таких галузях як:

- Сільське господарство, мисливство та лісове господарство - 7 883 руб. (47% від загальноросійського рівня)

- Текстильне і швейне виробництво - 7 958 руб. (48%),

- Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів - 9 179 рублів (55%)

У січні - вересні 2008 р рівень середньомісячної нарахованої заробітної плати працівників охорони здоров'я та надання соціальних послуг склав до її рівня в обробних виробництвах 80%, працівників освіти - 68% (в січні - вересні 2007 р - відповідно 77% і 67%).

Необхідно відзначити, що фінансова криза поки незначно позначилася на темпах зростання заробітної плати. У той же час практично у всіх видах промислової діяльності спостерігається скорочення чисельності працівників. Так, у вересні 2008 року порівняно з попереднім місяцем у виробництві електричного, електронного та оптичного устаткування чисельність працівників зменшилася на 0,2%, а у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та виробництві взуття - на 2,9 відсотка

У січні-вересні 2008 року порівняно з відповідним періодом 2007 р чисельність працівників у всіх видах промислової діяльності скоротилася на 0,1 відсотка.

Наслідком фінансової кризи стало істотне зростання заборгованості по заробітній платі. За даними, отриманим від організацій, крім суб'єктів малого підприємництва, сумарна заборгованість по заробітній платі по колу спостережуваних видів економічної діяльності на 1 листопада 2008 р склала 4024 млн руб і збільшилася в порівнянні з 1 вересня 2008 року на 33,4%, при цьому основна частина припадає на заборгованість з-за відсутності власних коштів, яка на 1 листопада 2008 р склала 3808 млн руб (на 1 листопада 2008 - 94,6% від загальної суми заборгованості, на 1 вересня 2008 року - 93,5%) і збільшилася з 1 вересня 2008 року на 34,9%.

Така ситуація стала наслідком скорочення у підприємств оборотних коштів через зниження попиту, і відсутністю можливості використовувати для цього кредитні ресурси. Однак, в цілому обсяг простроченої заборгованості по заробітній платі, що склався на 1 листопада 2008 р становив близько 1% місячного фонду заробітної плати працівників спостережуваних видів економічної діяльності.

Заборгованість через несвоєчасне одержання коштів з бюджетів всіх рівнів на 1 листопада 2008 р склала 216 млн руб. або 5,4% загального обсягу простроченої заборгованості по заробітній платі. II.3.1.4 Міжнародні резерви |  II.3.1.6 Споживча активність

 I.1 Оцінка ситуації |  I.2 Оцінка розвитку кризи |  монетарна політика |  Заходи, що вживаються в США |  II.1 Загальна оцінка |  II.2.1 Світові ціни на сировинні ресурси |  II.2.5 Зростання питомих трудових витрат |  II.2.10 Макроекономічні чинники |  II.3.1.1 ВВП (у річному обчисленні) |  прогноз ВВП |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати