На головну

I. Світова фінансова криза. Оцінка причин і розвитку на світовому рівні

  1.  Air Alert III - програма для розвитку стрибка
  2.  Colorspace: - відео рівні даних рівнів
  3.  D. 6-7 тиждень внутрішньоутробного розвитку;
  4.  I Діяльність як фактор розвитку
  5.  I. Історичні передумови створення та розвитку менеджменту.
  6.  I. Оцінка клітин-продуцентів.

ЗВІТ

З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

«ОЦІНКА ВПЛИВУ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНУ СИТУАЦІЮ В Мурманської області»

підготовлено

Національним інститутом конкурентоспроможності

23 грудня 2008 р


зміст

I. Світова фінансова криза. Оцінка причин і розвитку на світовому рівні. 4

I.1 Оцінка ситуації. 4

I.2 Оцінка розвитку кризи. 6

I.3 Заходи по боротьбі з кризою. 8

II. Оцінка впливу світової фінансової кризи на Росію .. 12

II.1 Загальна оцінка. 12

II.2 Фактори (ризики) впливу на соціально-економічний розвиток Росії. 12

II.2.1 Світові ціни на сировинні ресурси. 13

II.2.2 Зростання тарифів на ресурси. 14

II.2.3 Випередження динаміки імпорту динаміки експорту. 15

II.2.4 Низький рівень інноваційного розвитку. 15

II.2.5 Зростання питомих трудових витрат. 15

II.2.6 Фактори обмеження зростання виробництва. 16

II.2.7 Відсутність в Росії реальних джерел довгострокових інвестицій. 16

II.2.8 Висока корпоративна заборгованість. 16

II.2.9 Зниження інвестиційної привабливості і відтік капіталу з Росії. 16

II.2.10 Макроекономічні чинники. 17

II.2.10.1 Ослаблення рубля. 17

II.2.10.2 Інфляція. 18

II.2.10.3 Процентні ставки по кредитах. 21

II.3 Загальноекономічні результати впливу кризи. 22

II.3.1 Поточні економічні показники. 22

II.3.1.1 ВВП (у річному обчисленні) 22

II.3.1.2 Бюджет РФ .. 25

II.3.1.3 Торговий баланс. 25

II.3.1.4 Міжнародні резерви. 25

II.3.1.5 Реальні доходи населення. 27

II.3.1.6 Споживча активність. 28

II.3.1.7 Ринок праці, безробіття. 29

II.3.1.8 Інвестиції в основний капітал. 30

II.3.1.9 Оборотні кошти. 32

II. Сфери економіки. Помилка! Закладка не визначена.

II.1 Фінансова і банківська система. Помилка! Закладка не визначена.

II.2 Реальний сектор економіки. Помилка! Закладка не визначена.

II.2.1 Загальні результати діяльності за 2008 р Помилка! Закладка не визначена.

II.2.2 Металургія. Помилка! Закладка не визначена.

II.2.3 Машинобудування. Помилка! Закладка не визначена.

II.2.4 Житлове будівництво. Помилка! Закладка не визначена.

II.2.5 Хімічна промисловість. Помилка! Закладка не визначена.

II.2.6 Сільське господарство. Помилка! Закладка не визначена.

II.2.7 Виробництво харчових продуктів, включаючи напої та тютюну. Помилка! Закладка не визначена.

II.2.8 Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води. Помилка! Закладка не визначена.

II.2.9 Роздрібна торгівля. Помилка! Закладка не визначена.

II.2.10 Транспорт. Помилка! Закладка не визначена.

II.2.11 Зв'язок та інформаційно-комунікаційні технології. Помилка! Закладка не визначена.

II.2.12 Окремі види виробництв оборонно-промислового комплексу. Помилка! Закладка не визначена.

III. Соціально-економічне становище Мурманської області. Помилка! Закладка не визначена.

III.1 Банківський сектор. Помилка! Закладка не визначена.

III.1.1 Загальний опис банківської системи. Помилка! Закладка не визначена.

III.1.2 Депозити та інші залучені кошти юридичних та фізичних осіб. Помилка! Закладка не визначена.

III.1.3 Засоби організацій. Помилка! Закладка не визначена.

III.1.4 Кредити та інші розміщені кошти, надані підприємствам і організаціям Помилка! Закладка не визначена.

III.1.5 Кредити, надані фізичним особам. Помилка! Закладка не визначена.

III.1.6 Обсяг заборгованості. Помилка! Закладка не визначена.

III.1.7 Прострочена заборгованість за кредитами. Помилка! Закладка не визначена.

III.1.8 Іпотечне кредитування. Помилка! Закладка не визначена.

III.2 Реальний сектор економіки. Помилка! Закладка не визначена.

III.2.1 Структура економіки і показники діяльності за видами економічної діяльності Помилка! Закладка не визначена.

III.2.2 Оборот підприємств. Помилка! Закладка не визначена.

III.2.3 Кількість підприємств. Помилка! Закладка не визначена.

III.2.4 Виробництво і експорт основних видів продукції. Помилка! Закладка не визначена.

III.2.5 Фінансові показники діяльності підприємств і організацій. Помилка! Закладка не визначена.

III.2.6 Інвестиції в основний капітал. Помилка! Закладка не визначена.

III.3 Соціальна сфера. Помилка! Закладка не визначена.

III.3.1 Працездатне населення. Помилка! Закладка не визначена.

III.4 Заробітна плата і продуктивність праці. Помилка! Закладка не визначена.

III.5 Інфляція. Помилка! Закладка не визначена.

IV. Прогноз соціально-економічного розвитку Мурманської області. Помилка! Закладка не визначена.

IV.1 Вихідні дані. Помилка! Закладка не визначена.

IV.2 Підхід до побудови прогнозу. Помилка! Закладка не визначена.

IV.2.1 Види економічної діяльності. Помилка! Закладка не визначена.

IV.2.2 Соціально-економічні показники. Помилка! Закладка не визначена.

IV.2.3 Ризики, аналіз ризиків. Помилка! Закладка не визначена.

IV.2.4 Прогноз по галузям. Помилка! Закладка не визначена.

IV.2.5 Агрегований прогноз для Мурманської області. Помилка! Закладка не визначена.

IV.3 Прогнозні показники соціально-економічного розвитку області. Помилка! Закладка не визначена.

IV.3.1 Агрегований результат. Помилка! Закладка не визначена.

IV.3.2 Індекс фізичного обсягу виробництва товарів і слуг Помилка! Закладка не визначена.

IV.3.3 Чисельність зайнятих. Помилка! Закладка не визначена.

IV.3.4 Інфляція. Помилка! Закладка не визначена.

IV.3.5 Показники соціально-економічного розвитку по галузях (табличне представлення) Помилка! Закладка не визначена.

V. Антикризові заходи державного управління. Помилка! Закладка не визначена.

V.1 Заходи, що вживаються Урядом РФ .. Помилка! Закладка не визначена.

V.1.1 Пряма фінансова підтримка. Помилка! Закладка не визначена.

IV.3.1.1 Підтримка ліквідності. Помилка! Закладка не визначена.

IV.3.1.2 Підтримка банків, поліпшення балансів банків. Помилка! Закладка не визначена.

IV.3.1.3 Сприяння проблемним банкам: викуп переважної частки акцій банків ... Помилка! Закладка не визначена.

IV.3.1.4 Компенсація збитків кредитних організацій. Помилка! Закладка не визначена.

IV.3.1.5 Надання кредитів без забезпечення кредитним організаціям. Помилка! Закладка не визначена.

V.1.2 Підтримка російських виробників. Помилка! Закладка не визначена.

IV.3.2.1 Комплекс заходів. Помилка! Закладка не визначена.

IV.3.2.2 Рефінансування зобов'язань російських компаній перед іноземними фінансовими інститутами Помилка! Закладка не визначена.

V.1.3 Зміни федерального бюджету. Помилка! Закладка не визначена.

V.1.4 Соціально-економічні заходи. Помилка! Закладка не визначена.

V.1.5 Заходи щодо підтримки розвитку. Помилка! Закладка не визначена.

IV.3.5.1 Розвиток базових галузей. Помилка! Закладка не визначена.

IV.3.5.2 Державно - приватне партнерство. Помилка! Закладка не визначена.

IV.3.5.3 Особливі економічні зони. Помилка! Закладка не визначена.

IV.3.5.4 Підтримка малого і середнього бізнесу. Помилка! Закладка не визначена.

IV.3.5.5 Податкове стимулювання. Помилка! Закладка не визначена.

IV.3.5.6 Підтримка розвитку транспортної інфраструктури. Помилка! Закладка не визначена.

IV.3.5.7 Інвестиції, інвестиційні проекти. Помилка! Закладка не визначена.

IV.3.5.8 Вимоги до організації інвестиційних проектів. Помилка! Закладка не визначена.

IV.3.5.9 Федеральна адресна інвестиційна програма. Помилка! Закладка не визначена.

IV.3.5.10 Енергозбереження. Помилка! Закладка не визначена.

IV.3.5.11 Розвиток і використання інновацій. Помилка! Закладка не визначена.

V.1.6 Ринок праці. Помилка! Закладка не визначена.

V.1.7 Рекомендації регіонах. Помилка! Закладка не визначена.

V.2 Заходи, що вживаються в регіонах. Помилка! Закладка не визначена.

V.2.1 Калузька область. Помилка! Закладка не визначена.

V.2.2 Нижегородська область. Помилка! Закладка не визначена.

V.2.3 Самарська область. Помилка! Закладка не визначена.

V.2.4 Короткий огляд заходів, що вживаються в інших регіонах. Помилка! Закладка не визначена.

V.2.5 Мурманська область. Помилка! Закладка не визначена.


I. Світова фінансова криза. Оцінка причин і розвитку на світовому рівні II.2.12 Окремі види виробництв оборонно-промислового комплексу |  I.1 Оцінка ситуації

 I.2 Оцінка розвитку кризи |  монетарна політика |  Заходи, що вживаються в США |  II.1 Загальна оцінка |  II.2.1 Світові ціни на сировинні ресурси |  II.2.5 Зростання питомих трудових витрат |  II.2.10 Макроекономічні чинники |  II.3.1.1 ВВП (у річному обчисленні) |  прогноз ВВП |  II.3.1.4 Міжнародні резерви |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати