На головну

Й і 2-й Інтерпол. мн-н Ньютона

  1. Алгоритм знаходження кореня методом Ньютона.
  2. Біном Ньютона
  3. Біном Ньютона
  4. Взаємодія тіл. Сила. Другий закон Ньютона
  5. Взаємодія тіл. Сила. Другий закон Ньютона.
  6. Взаємодія тіл. Сила. Закони динаміки Ньютона.
  7. Взаємодія тіл. Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку.

Інтерполяційні формули Ньютона - формули обчислювальної математики, що застосовуються для полиномиального інтерполяції. Якщо вузли інтерполяції рівновіддалені і впорядковані за величиною, так що xi + 1 - xi = H = const, тобто xi = x0 + Ih, то інтерполяційний многочлен можна записати у формі Ньютона. Інтерполяційні поліноми в формі Ньютона зручно використовувати, якщо точка інтерполяції знаходиться поблизу початку (пряма формула Ньютона) або знизу таблиці (зворотна формула Ньютона).

У разі рівновіддалених центрів інтерполяції, що знаходяться на одиничному відстані один від одного, справедлива формула:

де  - Узагальнені на область дійсних чисел біноміальні коефіцієнти.Основна теорема алгебри | Постановка завдання чисельного інтегрування

Оцінка похибки методу Зейделя | Уточнення коренів. метод проб | метод хорд | метод дотичних | комбінований метод | Метод Горнера уточнення дійсних коренів | Знаходження меж коренів | метод Штурма | Інтерполяція мн-н Лагранжа | кінцеві різниці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати