Головна

Аналітичний баланс підприємства

  1. D) установам і підприємствам кримінально-виконавчої системи, організаціям інвалідів
  2. II етап роботи над твором - Аналітичний
  3. III. Розробка базових конкурентних стратегій і стратегій зростання підприємства.
  4. IV. Особливості продажу товарів в підприємствах (відділах, секціях) самообслуговування
  5. IX. Контроль за роботою підприємства
  6. Opганизации праці в виробничо-господарській системі підприємства, її роль і забезпеченні конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкової економіки
  7. А). Витрати виробництва в довгостроковому періоді. Б) Оптимальний розмір підприємства.
   код  Склад активів, тис. руб.  Структура активів, відсотки
 Найменування  Стор.
   
 I. Необоротні активи  0,00  0,00  0,00
 Основні засоби  1,41  1,60  1,81
 Незавершене виробництво  0,00  0,00  0,00
 Довгострокові фінансові вкладення  0,01  0,84  0,00
 відкладені податкові активи  0,00  0,00  0,00
 Інші необоротні активи  0,00  0,00  0,00
 Разом у розділі I  1,41  2,43  1,81
 II. Оборотні активи              
 запаси  46,14  50,96  61,89
 в т.ч. матеріали, сировину  3,30  2,60  2,58
 ПДВ по придбаних цінностях  3,32  1,35  0,99
 Дебіторська заборгованість (довгострокова)  0,00  0,00  0,00
 Дебіторська заборгованість (короткострокова)  47,34  43,38  33,42
 Короткострокові фінансові вкладення (цінні папери)  0,04  0,00  0,00
 Грошові кошти  1,75  1,87  1,89
 Інші оборотні активи  0,00  0,00  0,00
 Разом у розділі II  98,59  97,57  98,19
 Баланс по активу  100,00  100,00  100,00
               
 III. Капітал та резерви              
 Статутний капітал  0,02  0,01  0,01
 Додатковий капітал  0,01  0,01  0,01
 Резервний капітал  430-450  0,00  0,00  0,00
 Нерозподілений прибуток минулих років  0,00  0,00  0,00
 Непокритий збиток минулих років  0,00  0,00  0,00
 Нерозподілений прибуток звітного року  9,72  8,37  4,67
 Разом у розділі III  9,75  8,40  4,69
 IV. Довгострокові зобов'язання  0,00  26,57  20,84
 V. Короткострокові пасиви              
 Позики і кредити  40,74  39,49  38,29
 Кредиторська заборгованість  49,50  25,54  36,17
 Інші зобов'язання короткострокового властивості  630-660  0,01  0,00  0,00
 Разом у розділі V  90,25  65,04  74,46
 Баланс по пасиву  100,00  100,00  100,00

 Ілясов, Г. Оцінка фінансового стану підприємства // Економіст 2004.- №6.- С. 49-54. | частина I
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати