На головну

Безумовна оптимізація.

  1. Сходинка. Оптимізація.
  2. Умовна оптимізація.

Після того, як функція Беллмана і відповідні оптимальні управління знайдені для всіх кроків з n-го по перший, здійснюється другий етап рішення задачі, званий безумовної оптимізацією. Користуючись тим, що на першому етапі (k = 1) Стан системи відомо - це її початковий стан S0 , Можна знайти оптимальний результат за все n кроків і оптимальне управління на першому кроці  , Яке цей результат приносить. Після застосування цього управління система перейде в інший стан  , Знаючи яку, можна, користуючись результатами умовної оптимізації, знайти оптимальне управління на другому кроці  , І так далі до останнього n-го кроку. Обчислювальну схему динамічного програмування можна будувати на мережевих моделях, а також по алгоритмам прямий прогонки (від початку) і зворотної прогонки (від кінця до початку).Умовна оптимізація. | Принцип Беллмана для оптимальних шляхів.

Цілочисельні ЗЛП, графічний метод рішення в разі двох змінних. | Задачі про призначення і про комівояжера як окремі випадки цілочисельних ЗЛП. | Метод гілок і меж. | Локальний екстремум. Необхідна і достатня умови. | Глобальний і умовний екстремуми | Множники Лагранжа. | Опуклі безлічі, опуклі і увігнуті функції. Теорема Куна-Таккера. | Динамічне програмування. Загальна постановка задачі. | Постановка завдання динамічного програмування. | Функції Беллмана. Рівняння Беллмана. Умовно-оптимальні управління. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати