На головну

Квадратичні форми.

  1. Безробіття і її форми.
  2. Білінійну квадратичної форми
  3. Буття, його форми. Сенс людського буття
  4. Вина і його форми.
  5. Включення пасивного чотириполюсника на напругу будь-якої форми.
  6. Внутрішня і зовнішня політика Олександра III. Контрреформи.
  7. Внутрішня політика Олександра II в I860-1870-е рр. Ліберальні реформи.

Визначення. Проднородний многочлен другого ступеня щодо змінних х1 и х2

Ф (х1, х2) = А11 ,

що не містить вільного члена і невідомих в першого ступеня, називається квадратичною формою змінних х1 и х2.

Визначення. Однорідний многочлен другого ступеня щодо змінних х1, х2 и х3

що не містить вільного члена і невідомих в першого ступеня називається квадратичною формою змінних х1, х2 и х3.

Розглянемо квадратичну форму двох змінних. Квадратична форма має симетричну матрицю А =  . Визначник цієї матриці називається визначником квадратичної форми.

Нехай на площині заданий ортогональний базис  . Кожна точка площини має в цьому базисі координати х1, х2.

Якщо задана квадратична форма Ф (х1, х2) = А11 , То її можна розглядати як функцію від змінних х1 і х2.

 Скалярний, векторний, мішаний добуток векторів. | Криві другого порядку на площині (коло, еліпс).

Зворотна матриця. Ранг матриці. | Алгоритм знаходження рангу матриці. | Системи лінійних рівнянь. Системи лінійних нерівностей. | Криві другого порядку на площині (гіпербола, парабола). | Комплексні числа. Алгебраїчна форма запису. | Рішення | Багаточлени і дії над ними. | Рішення. | Функції. Графіки основних елементарних функцій. | Способи завдання функції. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати