Головна

Принципи агрегатування при проектуванні приладів і систем. Агрегатний комплекс засобів техніки.

  1. CASE-засоби проектування інформаційних систем
  2. DFD - методологія в проектуванні ІС
  3. ERP має виходи в зовнішнє середовище і призначена для вирішення завдань комплексного управління підприємством.
  4. I. Доходи і надходження коштів
  5. I. Рішення логічних задач засобами алгебри логіки
  6. I.5. Образотворчі властивості двухкартінного комплексного креслення двухпірамідной системи Хеопса-Голоду
  7. II. Закон Російської Федерації про засоби масової інформації

У наст. час сущ. держ. система приладів (ГСП), кіт. відображає техніч. політику, спрямовану на задоволення основних потреб користувачів в сучасних техніч. ср-х автоматизації. Осн. ідея ГСП заключ. в тому, що при побудові приладів і систем ісп. типові алгоритми вимірювання, контролю, діагностики, реаліз. на огранич. базисі техніч. ср-в, кіт. можуть компонуватись методом агрегатування. Застосування принципу проектування та виробництво-я в ГСП передбачає створення складних пристрої в з простіших виробів. Перевага агрегатирования пов'язано з можливістю вдосконалення ГСП без повного його поновлення.
Пакети моделювання PCAD, MICROCAP, MICROLOGIC. | Вибір інтерфейсів вимірювальних систем. Структурні схеми інтерфейсів. Приладовий інтерфейс. Принципи побудови разл привчає. перетворювачів.

Нормуючі вимірювальні перетворювачі компенсаційного типу. | Масштабуючі перетворювачі струму і напруги на ОУ. | Вимірювальні перетворювачі змінного струму. | Способи виведення кодованої інформації на цифрових індикаторах. | Елетролюменесцентние індикатори. | Напівпровідникові індикатори. Пристрої реєстрації інформації. | Носії інформації. Запис інформації для безпосереднього сприйняття людиною. | Показники якості приладів і систем. | Кваліметрія. Системний підхід як основа проектування. | Програмно-технічні засоби САПР. Структурна схема САПР. Типові компоненти САПР. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати