На головну

Охарактеризувати основні типи даних в MS Excel

  1. b. при медичному обстеженні учнів шкіл району частина даних про зростання представлена ??в сантиметрах, а частина - в метрах
  2. Cегментація ринку. Основні завдання. Критерії сегментації на В2С ринку.
  3. EXCEL. ТАНИСУ
  4. EXCEL. ДІАГРАМА
  5. Fraxinus excelsior
  6. I. Основні поняття ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  7. I.2.2. Основні будівельні креслення.

У осередок ЕТ можна ввести три типи даних:

· Числа, що представляють кількісні величини, і числа, що розглядаються як дати і час. Число, як кількісна величина - це послідовність символів, в яку входять цифри, знаки «+» і «-» (на початку послідовності) і кома (або точка) як роздільник цілої та дробової частини. Вони вирівнюються по правому краю. Якщо число довше осередки, то воно виводиться в експоненційної формі (7,88Е + 07) або якщо не поміщається в експоненційної формі, то виводяться символи //////// і треба збільшити ширину комірки. Зазвичай введеному числу відразу присвоюється потрібний формат (форма подання числа). При бажанні його можна змінити. Для цього служать такі кнопки панелі інструментів Форматування або опції меню Формат / Ячейки, вкладка Число. У пам'яті комп'ютера числа зберігаються з точністю до 15 знаків. При виведенні на екран у відповідному форматі вони округлюються.

Щоб програма сприймала введені дані як час і дату, потрібно використовувати стандартні формати, наприклад: 10.5.01, серп 98 25 Січ 01, 10 Жов, Грудень 99, 15:21, 5:21:04 і ін. EXCEL не робить різниці між малими та великими літерами і при введенні дат дозволяє використовувати точку (.), косу риску (/) або дефіс (-);

· Формули, які починаються зі знака «=» і використовуються для виконання операцій над вмістом осередків. Наприклад, = A2 + C3 * F7. Excel дозволяє використовувати на робочому аркуші значення осередків з інших робочих листів. Наприклад формула = C5 * Аркуш1! A1 знаходить твір осередків C5 поточного листа і A1 першого робочого аркуша.

Розрахунок за формулою відбувається автоматично або при натисканні на клавішу F9 (якщо в параметрах книги не встановлена ??відповідна опція). Миттєвий перерахунок і висновок результату відбувається також при зміні значень вхідних у формули операндів, в якості яких можуть використовуватися адреси осередків, числа і функції. Операнди в формулах з'єднуються між собою знаками арифметичних операцій: ^ (піднесення до степеня), * (множення), / (ділення), + (додавання), - (віднімання). При обчисленні значення арифметичного виразу операції виконуються зліва направо з дотриманням стандартних правил пріоритету. Змінити порядок розрахунку можна за допомогою круглих дужок;

· Текст - це будь-яка послідовність символів не є числом і не починається зі знака рівності. Він вирівнюється по лівому краю і розташовується по всьому незайнятим правим клітинам В осередку може бути до 255 символів. Якщо текст в осередок не поміщається, то можна або збільшити ширину комірки (для цього треба встати на лінію, що розділяє заголовки стовпців і перенести її в потрібне місце), або встановити перенесення слів усередині осередку (Формат / Осередки / Вирівнювання і встановити прапорець «Переносити по словами »).

25 Охарактеризувати прийоми роботи з таблицями MS Excel: виділення і копіювання осередків, метод автоматичного заповнення послідовностей. Привести типи адресації осередків

Для виділення потрібної області:

- Щоб виділити одну комірку, потрібно клацнути по ній;

- Щоб виділити діапазон комірок, потрібно протягнути від верху лівого до потрібного правого кута діапазону Якщо потрібно виділити несуміжний діапазон комірок, то слід утримувати клавішу Ctrl;

- Для виділення рядка потрібно клацнути по її номеру;

- Для виділення стовпчика потрібно клацнути по назві стовпця;

- Щоб виділити весь лист, потрібно клацнути на кнопці на перетині номерів рядків і назв стовпців.

Дії з виділеною областю:

1) Чи можна помістити в буфер обміну (Правка / Вирізати або кнопка Вирізати).

2) Помістити в буфер обміну без видалення з таблиці (Правка / Копіювати або кнопка Копіювати).

3) Вставити з буфера обміну (Правка / Вставити або кнопка Вставити).

Ті ж команди є в контекстному меню, яке з'являється, якщо клацнути правою кнопкою миші на виділеній області.

Для прискорення обчислювальних операцій, а також для створення різних числових, текстових чи інших послідовностей в суміжних комірках використовують метод автоматичного заповнення осередків, який виконується за допомогою маркера заповнення - маленького чорного квадратика, що знаходиться в правому нижньому куті виділеної комірки або діапазону комірок. Спочатку в одну або дві клітинки (в залежності від виду послідовності) вводять початкові значення послідовності, а потім маркер заповнення протягують по заповнюваних осередкам.

Види адрес (посилань) осередків:

Відносний адреса - посилання на осередок, яка змінюється при копіюванні (через буфер обміну або методом автозаповнення) містить її формули в інше місце. Наприклад, формула = A1-B1, що знаходиться в осередку С1, при копіюванні в осередок С2 (вниз на один рядок), перетвориться в = A2-B2.

Абсолютний адреса - посилання на осередок, яка не змінюється при копіюванні. Позначається за допомогою знаків долара перед буквою стовпця і номером рядка, наприклад, $ A $ 1.

Змішаний адреса - посилання на осередок, у якій тільки одна з компонент абсолютна, наприклад, A $ 1 або $ A1.

Об'ємний адреса - посилання на осередок, яка розташовується на іншому аркуші робочої книги, може бути як відносною, так і абсолютної або змішаної, наприклад, = C5 * Аркуш1! A1 або = Аркуш2! $ A $ 1 + Ліст3! В $ 5.Охарактеризувати накопичувачі на гнучких і жорстких дисках комп'ютера | Пояснити порядок використання майстра функцій в MS Excеl. вкладені функції

Охарактеризувати основні типи даних в MS Excel | Охарактеризувати оператори розгалуження мови Pascal | Дати загальне уявлення про інформацію. Охарактеризувати різні види інформації, місце і роль поняття «інформація» в курсі інформатики | Охарактеризувати способи кодування інформації. Пояснити форми подання та передачі інформації | Дати поняття і привести характеристики різних систем числення | Пояснити взаємодію і принципи роботи основних вузлів ПК. Охарактеризувати різні пристрої введення-виведення інформації | Охарактеризувати прийоми обробки даних в MS Excel: робота з формою даних, сортування, фільтрація | Охарактеризувати прийоми побудови діаграм в MS Excel: Майстер діаграм, редагування діаграми, додавання нових даних на діаграму | Охарактеризувати алфавіт, ідентифікатори і структуру типів даних мови програмування Pascal | Охарактеризувати оператори розгалуження мови Pascal |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати