Головна

соединительнотканно

УТВОРЕНЬ

Трансплантація сполучнотканинних про-
 разований (кісток, суглобів, фасцій) отримала
 широке поширення, яке об'ясняет-
 ся обнадійливими успіхами, досягнутими
 в цій області.

Встановлено, що при трансплантації з-
 сполучної тканини клінічний ефект до-
 Стигала майже незалежно від того, були їх
 клітини живими або до пересадки тканина була
 нежиттєздатною. Встановлено також, що
 при трансплантації заморожених і охолоджуючої
 дённих тканин реакції з боку організму
 реципієнта бувають виражені найбільш сла
 бо. При трансплантації тканин, подвергавшіх-
 ся консервації в антисептичних розчинах,
 тканинна реакція більш помітна.

КІСТКИ

Застосування кісткової пластики дозволяє
 вирішити кілька завдань:

- Фіксуються кісткові уламки;

- Стимулюється пригноблений або прекратів-

шийся остеогенез.

Кісткову пластику слід відрізняти від про-
 стого остеосинтезу, при якому проводять
 лише з'єднання і скріплення уламків.

Обов'язкова умова трансплантації кос
 тей - повна іммобілізація оперированной
 кінцівки на термін, достатній для прочно-
 го зрощення уламків (5-7 міс). повна
 трансформація трансплантатів закінчується
 в середньому через 3-4 роки.

Аутотрансплантація. пересадка аутологіч-
 них кісток не викликає побічних реакцій, а
 процес перебудови відбувається найбільш ка
 якісно в порівнянні з алогенних і ксе-
 ногеннимі трансплантатами. при аутотранс-
 плантації найчастіше використовують фрагменти
 малогомілкової кістки або ребер.

Алотрансплантація. алогенна пересадка
 служить для цілей створення каркаса з последу-
 ющим відновленням власної кістки
 (Остеокондукція і остеоіндукція). консервативного
 цію кісток виробляють за допомогою глибокого
 заморожування, лиофилизации, депротеініза-
 ції, декальцінаціі, фіксації в слабких ра-
 створах формальдегіду. найбільш распрост-

поранений метод - глибоке заморожування.
 Видалення залишків кісткового мозку і спонгіо-
 зи з заморожених кісток різко знижує
 антигенну активність трансплантатів, поет-
 му їх можна пересаджувати без типування
 тканин і проведення імунодепресивної те-
 рапии. Ліофілізація кісткової тканини також
 має свої переваги (наприклад, матеріал
 можна застосовувати через кілька років після
 консервації).
 показання

- Помилкові суглоби. У клінічній практиці

широко застосовують метод інтра- і екстра
 медуллярного остеосинтезу по Чаклину. при
 його виконанні необхідно звернути увага при
 гу на чотири важливі моменти:

¦ оголення кісткових уламків;

¦ висічення рубцевої тканини;

¦ розтин кістковомозкових каналів;

¦ міцне скріплення уламків і транс-
 плантатов.

- Кісткові дефекти після видалення новообра-

тання або внаслідок остеомієліту. Кос
 тна алотрансплантація сприяла
 впровадження органозберігаючих операцій
 при діафізарних поширених формах
 новоутворень типу остеобластокластом
 і хондром. При великих ураженнях труб-
 чатих кісток кінцівок пухлиною рань-
 ше ставилося питання про ампутації. за пос
 Ледней час стали розроблятися н
 апробовуватимуться методи резекції поражён-
 ного відділу кістки з первинної пластикою
 алогенними трансплантатами.

- Неправильно зрощені переломи.

хряща

Пластика з використанням хряші займає
 особливе місце внаслідок поширеності та
 своєрідності приживлення трансплантатів. ал
 Логен хрящова тканина не піддається швид-
 Уранці відторгнення в зв'язку з тим, що хондро-
 ціти захищені від контакту з лімфоцитами
 мукопротєїновиє матриксом.

Трансплантація хряші технічно доволь-
 але проста, оскільки трансплантат можна
 надати будь-яку форму. Хрящ можна пересажі-
 вать у вигляді монолітних шматків і в ізмельчён-
 ном вигляді. Для трансплантації подрібненого
 хряща А. А. Лімберг запропонуй спеціальний
 револьверний шприц.


Аутотрансплантація. Вперше вільна пе-
 ресадка аутологичного хряші здійснена в
 1898 р К. П. Сусловим. Він успішно застосував
 хрящ вушної раковини при усуненні дефек-
 та крила носа. Однак аутотрансплантацию
 хряща не можна вважати операцією вибору. преж-
 де все слід враховувати, що заготовка рё-
 Берні хряща у хворої людини супроводжується
 дається травмою, яка в ряді випадків
 призводить до тяжких ускладнень. Негативний
 котельної стороною аутопластики слід вва
 тать і ту обставину, що хірург не може
 створити запас тканини і обмежений в мож-
 ти вибору трансплантатів як за формою, так і
 за величиною. Найкращі результати достига-
 ються при Аутопластика для виправлення фор-
 ми носа, особи.

Алотрансплантація. З огляду на перелічених
 ні недоліки аутотрансплантации, Н. М. Ми-
 хел'сон
в 1936 р вперше запропонував переса-
 проживати хрящ, заготовлений від трупів, що
 стало поштовхом до широкого використання
 аллотрансплантатов хряща. В даний вре-
 мя пересадка чужорідного хряща є най-
 більш поширеною операцією серед дру
 ших видів хондропластікі.

показання

- Пластичні операції в області голови,
 особи, грудної клітки і кінцівок, для
 підняття спинки і крил носа.

- Закриття кісткових дефектів черепа і смуг-

тей в трубчастих кістках після видалення ос
 теобластокластом, заміщення дефектів рё-
 бер (хрящ, пересаджений в дефект кісток,
 здатний стимулювати остеогенез і заме-
 тися кістковою тканиною).

- Артропластика.

- Фаллопластіка.

Фасції іапоневрозу

Фасція і апоневроз є прекрасним
 пластичним матеріалом, що володіє оп-
 ределённой еластичністю, міцністю і біо-
 логічної (імунної) інертністю. ауто і
 алотрансплантація фасції призводять до того,
 що пересаджена тканина спочатку пріжівляет-
 ся, а потім руйнується і заміщається соеди-
 чої тканиною реципієнта. Для цього тре
 буется від 30 до 360 днів.

Аутотрансплантація. аутологічну фасцію
 пересаджують або на живильної ніжці, або

вільно. Невільну пересадку застосовують
 при пластичних операціях на черевної стін
 ке для закриття дефектів (грижі) або на ко
 кінцівках. Вільна пересадка фасції не-
 рідко використовується при остеосинтезі, пластиці
 суглобів.

Алотрансплантація. Взв'язку з відомими
 недоліками в отриманні аутологічних тка-
 ній, а також оскільки пересадка алогенної
 фасції за своїми клінічними результатами
 майже не поступається аутотрансплантации, в пос
 Ледней часом все ширше застосовують аллотранс-
 плантацію. Слід зазначити, що при алло
 трансплантації фасції і апоневроза імунні
 реакції виражені слабо, тому пересадка
 таких тканин дає хороший клінічний ефек
 фект без урахування сумісності тканин донора і
 реципієнта.переваги | ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ

ВСТУП | Методи боротьби з ішемічним повреждені- їм ізольованих органів | Пересадка шкіри | Невільних ПЛАСТИКА ШКІРИ | суглоби | Кінцівки | перикарда | ПЛАСТИКА нерва | ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА | показання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати