Головна

Методи боротьби з ішемічним повреждені- їм ізольованих органів

  1. I.3.3. Методи виносу в натуру проектних точок.
  2. I.3.4. Методи підготовки даних для перенесення проекту на місцевість.
  3. II. Порядок надання медичної допомоги вагітним жінкам з вродженими вадами внутрішніх органів у плода
  4. IV. Багатовимірні статистичні методи
  5. PR-діяльність органів місцевого самоврядування
  6. R-методи.
  7. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування

- Біологічна перфузия: підтримка ви-
 ходного (оптимального) рівня метаболічес-
 кой активності в органах шляхом перфузії


їх кров'ю в нормотерміческом або біля-
 кому
до нього режимі (34-38 ° С).

- Гипотермической консервація (найбільш
 поширений метод): забезпечення сни
 женной, але адекватної метаболічної ак
 ності трансплантата шляхом зберігання його
 при температурі 8-12 ° С (гіпотермічна
 перфузия) або 2-4 ° С (фармакохолодового
 бесперфузіонная консервація).

- Глибоке охолодження (кріоконсервація): мак

симально повне оборотне припинення
 метаболічної активності в трансплантації
 тах (зрізи тканин, суспензії клітин) шляхом хра-
 нання їх при температурі нижче 0 ° С під за-
 щитой криопротекторов (гліцерин і ін.).

Типи алогенних трансплантатів

- Вільні, тимчасові (кров, шкіра).

- Каркасні, щодо інертні (кістка,
 хрящ, нерв, сухожилля, фасції).

- Постійні, слабоантігенние (рогівка,
 кровоносні судини, серцеві клапани).

- Що функціонують, щодо привілей-
 гірованного органи і тканини (паращітовід-
 ні залози, яєчники, сім'яники).

- Цілі органи (нирки, печінку, легені, серд
 це, підшлункова залоза). успіх пересад-
 ки в найбільшою мірою залежить від имму-
 носупрессівной терапії.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

КЛІНІЧНОЇ

ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ

Трансплантологія відноситься до однієї з
 динамічно розвиваються областей клиничес-
 кой і експериментальної медицини. підви-
 шенний інтерес до цієї дисципліни обуслов-
 льон в першу чергу тим, що пересадка
 більшості життєво важливих органів є-
 ється єдиним ефективним засобом
 лікування їх патології в термінальній стадії.

Певні надії покладаються на до-
 стижения генетики в області клонування
 живих організмів і селекції трансгенних жи
 рин. Дійсно, одним з труднопрео-
 долімих перешкод на шляху збільшення чис
 ла клінічних пересадок є дефіцит
 донорських органів. Органи деяких живіт
 них (наприклад, серце свині) анатомічно
 і за функціональними параметрами цілком під-

ходять людині. Селекція трансгенних тва-
 них з певними, закріпленими в гено-
 типі властивостями тканин (наприклад, більшою
 ступенем імунної сумісності) у мно-
 гом сприяла б вирішенню проблеми
 дефіциту донорських органів.

Великий прорив в трансплантології обіцяє
 створення нових засобів і методів консервативного
 ції трансплантатів, органозберігаючих тех
 гій кондиціонування донорів-трупів.
 Крім того, очевидно, необхідний переклад
 трансплантації органів як виду допомоги в
 розряд муніципальної з формуванням
 розгалуженою територіальної мережі специа-
 лу відділень і широким впроваджен-
 ням трансплантологічних операцій в ра-
 боту центрів серцево-судинної хірургії.ВСТУП | Пересадка шкіри

Невільних ПЛАСТИКА ШКІРИ | переваги | соединительнотканно | ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ | суглоби | Кінцівки | перикарда | ПЛАСТИКА нерва | ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА | показання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати