Головна

Критерії виділення нафтогазоносних провінцій в земній корі.

  1. Cегментація ринку. Основні завдання. Критерії сегментації на В2С ринку.
  2. Анатомо-фізіологічні особливості органів сечоутворення і сечовиділення у дітей. Методи обстеження. Смуток.
  3. Аномалії відділення і виділення посліду. Клініка. Діагностика. Акушерська тактика.
  4. Аудиторія реклами: структура, критерії сегментування і характеристики
  5. Б) ідеологічні та техніко-юридичні критерії французького вченого Рене Давида.
  6. Квиток 48 Критерії подібності процесів конвективного теплообміну.
  7. Біологічний і морфофизиологический прогрес, їх критерії та генетична основа

Головними критеріями виділення нафтогазоносних провінцій в земній корі є:

1.99,9% виявлених родовищ пов'язане з осадовими породами (платформний і чехольние тип відкладень)

2. повинні бути приурочені до геосинкліналей, передовим прогину, Міжгірським западин і грабенів.

3. Чи повинні накопичуватися в умовах відносного мілководних глибин (або невеликих глибин), доступних для протікання фотосинтезу.

Контактні (свердловинні) дослідження свердловин.

ГІС

Завдяки прим-ію геоф. м-ів різко підвищилася детальність иссл-ий: В розрізі виділяються не тільки пласти великий мощн., але і срав-но тонкі прошарки пір., літол. склад і коол. св-ва к-их різко відрізняються від складу та св-в продуктивній частині пласта. Це дає возм-сть опр. хар-р буд-ия прод-их міськ-в, що вкрай важливо при виборі сист. разр-ки м / р, зокрема режиму закачування в пласт води для підтримки пласт. тиску.

При інтерпретації Карото. діагр. вирішують ряд завдань, що мають важливе зн-ие. до осн. отн-ся:

1. опр-ие глибини залягання пластів разл. литол. упоряд. і їх гр-ц

2. опр-ие литол. упоряд. пір

3. виділення в розр. пластів, явл-ся колл. н і Г

4. оц. хар-ра насичення пласта - Н, г або В

5. оц. колл. св-в-порист, прониц, н-насичений.

Прим. широкий комплекс м-в ГІС:

1. станд. ел. каротаж, що полягає у вимірюванні здаються питомих опорів порід уздовж стовбура вкв. за допомогою станд.3-електродного Карото. зонда (КС) і природних потенціалів, мимовільно виникають в скв. (ПС)

2. бічне Карото. зондування (БКЗ), при к-ом вимірюють здаються опору порід уздовж стовбура вкв. за допомогою Карото. зондів разл. довжини. За БКЗ решіают зад: розділяють пласти на проникні і непроникні, опр. справжнє уд. опору., уточнюють гр. пластів

3. кар. з мікрозонди, що полягає у вимірюванні здаються опорів частини пласта, що прилягає до стінки вкв.

4. гамма-кар. (ГК), баз-ся на вимірюванні природ. гамма-випромінювання пір., обумовленого містяться в них радіоактивними хв-ми

5. нейтр. гамма-кар. (НГК), заснований на вимірюванні інтенсивності гамма-випромінювань., Що виникає в пір. при опроміненні їх потоком швидких нейтронів

6. радиоакт. кар. по розсіяному гамма-випромінювань. (ГГК). Прим-ють м-ди нейтр. кар. (НК), засновані на з-ії розподілу теплових і надтепловихнейтронов

7. АК, що включає м-ди опр-ия пружних св-в ДП, які перетнув скв. разл. АК по ск., службовець для опр-ия ск. розподілу пружних коливань в пір., і АК по загасання, заснований на здатності ДП до поглинання проходять ч / з них пружних коливань

8. кавернометрія, що вивчає вим-ие діеметра скв. уздовж її стовбура

9. газовий кар, при к-ом опр. зміст горючих Г в гл. розчині, а також сприяння з-ие разл. компонентів УВ-их Г. Станд. кар: КС, ПС, кавернометрія, НГК, ГК
Складки, їх елементи, класифікації складок. Складки конседіментаціонние і постседіментаціонние. | Теплове поле.

геосфери Землі | Геофізичні методи вивчення геологічної будови надр. Загальний огляд. | Таким чином, непрямі геофізичні методи дозволяють отримати досить велику інформацію про поклади продуктивних пластів. | Фактори міграції та фізичний стан мігруючих вуглеводнів | Масштаби (відстані), напрямку і швидкості міграції | Будова і морфологія нафтогазоносних басейнів приурочених до синеклізам, передовим прогину, Міжгірським западин і грабенів. | Стадії катагенеза порід і органічної речовини. | Магнітне поле | Методи локального прогнозу покладів вуглеводневої сировини. | Польові геофізичні методи досліджень, що проводяться на різних етапах геолого-розвідувальних робіт. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати