Головна

Загальна характеристика конституційного права

  1. C) загальна і особлива частини
  2. D) нормами Загальної частини адміністративного права
  3. I ТЕХНІКО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ ДОРОГИ
  4. I. Загальна характеристика
  5. I. Пристрій Європейського Суду з прав людини
  6. II універсал УЦ Ради: его значення и загальна характеристика.

2. Термін «конституція» походить від латинського слова constitutio, що означає встановлення, установа. Саме так називався один їх декретів римських імператорів. У сучасному світі конституція - основний закон (або кілька основних законів), який має вищу юридичну силу.

3. Питання, що регулюються Конституцією.Конституційне право - одна з основоположних галузей публічного права. Всіх галузях публічного права властива в яскраво вираженій формі функція забезпечення громадського інтересу.

4. Що ж закріплюють норми конституційного права? Коротка відповідь буде такий: устрій держави.

5. Предмет конституційного права складають:

6. 1. Принципи, або основи, державного устрою, Вони можуть стосуватися як відносин в області економіки (плюралізм форм власності, охорона права власності та ін.), Так і організації та здійснення влади. У них виражаються основні характеристики держави - суверенітет, форма державного устрою, приналежність влади, суб'єкти державної влади та способи її реалізації, загальні засади функціонування всієї політичної системи.

7. 2. Основи правового статусу особистості, принципи взаємодії держави і громадянина.

8. 3. Основи федералізму, т. е. взаємини між федерацією в цілому та її суб'єктами.

9. 4. Основи побудови державного апарату. Конституційні норми закріплюють основні принципи побудови

10. системи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, види органів; правовий статус органів законодавчої, виконавчої та судової влади, порядок їх утворення, компетенцію, форми діяльності.

11. 5. Основи політичного режиму. За допомогою такої правової регламентації закріплюється народовладдя, т. Е. Відносини, пов'язані з участю громадян в управлінні державою, з формуванням системи представницьких органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

12. Конституційне право - це сукупність правових норм, які охороняють права і свободи людини і засновують в цих цілях певну систему державної влади.

13. Особливості Російської Конституції.Основним джерелом, т. Е. Нормативним актом, в якому містяться норми конституційного права, є Конституція Російської Федерації.

14. Конституційне розвиток Росії є хоча і не настільки тривалим, як, припустимо, в США, де Конституція прийнята більше двохсот років тому, проте досить бурхливим. В історії власне Російської Федерації налічується п'ять конституцій - відповідно 1918, 1925 р 1937 року, 1978 року і 1993 року (Майже всі вони видавалися через рік після прийняття конституцій Союзу РСР: 1924 р 1936 р 1977 г.) Термін дії російських конституцій невеликий - відповідно 7, 12, 40 і 15 років. Перші чотири конституції були за своєю сутністю радянськими, т. Е. Фіктивними. Вони проголошували принципи, які фактично не здійснювалися в житті: належність влади трудящим, повновладдя Рад, федеративний устрій держави, можливість громадян користуватися широкими правами і свободами, закріпленими в конституціях. Нині діюча Конституція суттєво відрізняється від попередніх. Вона була прийнята всенародним голосуванням 12 грудня 1993 рі вступила в дію 25 грудня 1993 р Їй притаманні такі особливості.

15. 1. Це в основному деідеологізований правовий документ. У ньому найвищою цінністю оголошуються не інтереси держави, а права і свободи людини. Права і свободи особистості гарантуються встановленим в Конституції пріоритетом норм міжнародного права. З Конституції виключені положення, що стосуютьсяПрава і обов'язки сторін за договором. | Конституція Російської Федерації загальна характеристика 111

Види цивільно-правових договорів | Система цивільно-правових договорів | Квиток № 9 | Ст 81 ТК РФ. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця | Квиток № 10 | Квиток № 11 | Підстави і умови цивільно-правової відповідальності. | Громадський порядок | Порука (ст361-367) | Застава (ст334-358). Утримання (ст359-360). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати