Головна

O відтворення діалогу

  1. Чи можливо відтворення твору в особистих цілях без згоди автора?
  2. відтворення
  3. Відтворення герба Орловської області
  4. Відтворення звуку з допомогою класу AudioTrack.
  5. Призначення клавіш і елементи діалогу
  6. Особливості функціонально-рольової діалогу

Опорами для складання власних діалогів можуть бути:
 - Самі тексти діалогів-моделей;
 - Зміст мовної установки викладача на складання видозмінених діалогів;
 - Опис ролей, одержуваних окремо кожним з учасників діалогу;
 - Картинки або відеосюжет, що програються без звуку.
Варто відзначити відсутність діалогу-зразка, т. к.

1) Рівень дуже низький і учні не вміють читати, не зможуть скористатися діалогом-зразком

2) Рівень дуже високий і діалог-зразок буде тільки сковувати учнів

І на завершення хотілося б зробити такий висновок: що навчати говорінню, що не навчаючи спілкуванню, не створюючи на уроках умов мовного спілкування не можна. На уроках англійської мови потрібно навчати говорити і мислити. Ці два процеси невіддільні одне від одного. Для того, щоб мова була мовою по суті а не тільки за формою, треба пам'ятати про те, що в основі породження і стимулювання мови лежить мотив, тобто намір говорить брати участь в спілкуванні. Завдяки навчанню говорінню, з'являється можливість активізувати на цій основі практично весь програмний лексико-граматичний матеріал початкового і наступного етапів навчання (мовними конструкціями і формулами). Їм набагато швидше придбай почуття мови. Такі заняття дають додаткову можливість для розвитку навичок аудіювання: хлопці сприймають на слух мова інших учнів, дозволяють знайомитися з літературою країни, що вивчається; сприяють естетичному вихованню учнів, залученню їх до культури країни досліджуваної мови.


10) Навчання говорінню. Монолог, його різновиди та характеристики, шляхи навчання. Наведіть конкретні приклади системи вправ, спрямованих на формування монологічного мовлення.

У вітчизняній лінгвістиці монологічне мовлення визначається як мова однієї особи, звернена до однієї особи або групи слухачів (співрозмовників) з метою в більш-менш розгорнутій формі передати інформацію, висловити свої думки, наміри, дати оцінку подіям і явищам, впливати на слухачів шляхом переконання або спонукання до дій.
 Метою навчання монологічного мовлення є формування монологічних умінь (transactional skills), тобто умінь «комунікативно-мотивовано, логічно послідовно і складно, досить повно і правильно в мовному відношенні викладати свої думки в усній формі» (Шатилов).
 На відміну від діалогічного мовлення, яка є в основному ситуативної, монологічне мовлення переважно контекстна. У порівнянні з діалогічної промовою вона характеризується відносною безперервністю, більшою розгорнення, довільністю (планована), послідовністю
Е. н. Соловова виділяє такі найважливіші характеристики монологу:


1. цілеспрямованість / відповідність мовної завданню;

2. безперервний характер;

3. логічність;

4. смислова закінченість;

5. самостійність;

6. виразність.


Монологічне мовлення як об'єкт оволодіння характеризується рядом параметрів: зміст промови, ступінь самостійності, ступінь підготовленості. різновиди монологу:


1. монолог-опис

2.  монолог-повідомлення

3. монолог-розповідь

4. характеристика

5. доповідь (для старшого етапу навчання)
10. Навчання письма. Місце навчання письму на уроці ІМ. Види письмового контролю. Форми контролю сформованості навичок писемного мовлення в ДПА, ЗНО, на міжнародних іспитах.

Навчання техніці письма включає в себе оволодіння алфавітом, графікою, орфографією та пунктуацією. Лист (техніка письма) є засобом навчання іноземної мови, початковим етапом у розвитку продуктивної писемного мовлення.
 Залежно від призначення прийнято виділяти два рівня продуктивної писемного мовлення. У вітчизняній методиці для їх позначення використовуються терміни «навчальна письмова мова» і «комунікативна письмова мова».

Під навчальної письмовою мовою (Writing for training / writing for reinforcement) розуміється виконання в письмовій формі різноманітних мовних і умовно-мовленнєвих вправ, спрямованих на оволодіння продуктивними лексико-граматичними навичками, а також мовними вміннями, включаючи вміння комунікативної письмової мови. Навчальна письмова мова не тільки ефективний засіб навчання, а й дієвий засіб контролю. Вправами найвищого рівня в ієрархії навчальних письмових робіт є твір (composition) і докладний виклад (dicto-comp / dicto-gloss). Вони ж - традиційний засіб контролю сформованості продуктивних навичок і умінь письма.

Комунікативна письмова мова (Writing for communication) - це експресивний вид мовної діяльності, націлений на породження мовного повідомлення в письмовій формі. Розвиток вміння висловлювати думки в письмовій формі відбувається на базі і за допомогою навчальної писемного мовлення, яка, в свою чергу, спирається на техніку письма, сформовані графічні та орфографічні навички. Метою навчання комунікативної письмової мови є розвиток умінь створювати різні типи або жанри письмових повідомлень - текстів (див. Нижче, Types of writing), які можуть знадобитися учнем в їх навчальної або професійної діяльності, а також в особистих цілях

n Зміст навчання письму на ІМ
навчання графікуВикористовувати різні репліки реагування, вступні структури і кліше | N Навчання різним формам записи

Лексичний аспект навчання іноземної мови. Система лексичних вправ. Контроль рівня сформованості лексичних навичок | Нетрадиційні способи презентації лексики | Контроль сформованих лексичних навичок. | Назвіть види взаємовпливу рідної та іноземної мов при навчанні англійської мови. Наведіть приклади інтерференції. | Різні форми завдань, спрямовані на контроль різноманітних технологій читання | Навчання читання. Читання як мета і засіб навчання іноземної мови. | комунікативний | Роль говоріння, труднощі, контроль і оцінка | Роль граматичних навичок | Принципи навчання іноземним мовам |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати