На головну

Поясніть роботу вугільного порошкового мікрофону.

  1. Глава XIV ПІЛЬГИ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПОЄДНУЮТЬ РОБОТУ З НАВЧАННЯМ
  2. Дайте визначення терміну « виробничий процес» і поясніть основні принципи раціональної організації виробничих процесів
  3. Дайте характеристику фосфатним добривам, а також поясніть технологічну сутність процесів виробництва фосфатних добрив.
  4. Охаратерезуйте мету, завдання та об'єкти науково-технічного нормування. Поясніть його зв'язок з санітарно-гігієнічним нормуванням.
  5. Пожарные автомобили порошкового тушения
  6. Поясніть особливості правового регулювання, правового режиму та юридичної відповідальності у сфері поводження з відходами.
  7. Поясніть поняття октави, напівоктави, третьоктави.

§ Угольный микрофон - один из первых типов микрофонов.. Принцип действия такого микрофона основан на том, что угольная или металлическая мембрана под действием звуковых волн колеблется, изменяя плотность и, следовательно, электрическое сопротивление угольного порошка, находящегося в капсюле и прилегающего к мембране. Вследствие неравномерного механического давления сила тока, протекающего через микрофон, изменяется в акустический сигнал. Однако в интересах съема информации микрофоны данного типа практически не используются из-за их низкой чувствительности и большой неравномерности амплитудно-частотной характеристики. Если пропускать между пластинами постоянный ток, напряжение между пластинами будет зависеть от давления на мембрану.

Тип микрофона Параметры
Диапазон частот, Гц Неравномерность ЧХ, дБ Осевая чувствительность на частоте 1000 Гц,
Угольный 300 - 3 400

§

§

 Объясните работу пьезоэлектрического микрофона. | Для чого призначено зразкове джерело шуму? Які вимоги пред'являються до зразкових джерел шуму?

Принцип дії електродинамічних перетворювачів. | Принцип дії електромагнітних перетворювачів. | Принцип дії магнітострикційних перетворювачів. | Для чого застосовуються мікрофони? Чим відрізняються вимірювальні конденсаторні мікрофони від інших мікрофонів? | Отличия конденсаторного микрофона от других микрофонов | На які групи діляться мікрофони за способом перетворення звуку? | Характеристика направленности | Поясніть роботу електродинамічного котушкового мікрофону. | Объясните работу электродинамического ленточного микрофона. | Объясните работу конденсаторного микрофона. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати