На головну

транскрипція

  1. Біосинтез РНК (транскрипція). Умови і етапи транскрипції. Процесинг РНК. альтернативний сплайсинг
  2. Транскрипція, генетичний код, процесинг РНК.
  3. Транскрипція.

Транскрипція (Т.) в біології, який наразі триває в живих клітинах біосинтез рибонуклеїнової кислоти (РНК) на матриці - дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК). Т. - один з фундаментальних біологічних процесів, перший етап реалізації генетичної інформації, записаної в ДНК у вигляді лінійної послідовності 4 типів мономерних ланок - нуклеотидів. Т. здійснюється спеціальними ферментами - ДНК залежними РНК-полімерами. В результаті Т. утворюється полімерний ланцюг РНК (також складається з нуклеотидів), послідовність мономірних ланок якої повторює послідовність мономірних ланок одного з двох комплементарних ланцюгів копійованої ділянки ДНК.

Продуктом Т. є 4 типи РНК, що виконують різні функції:

1) інформаційні, або матричні, РНК, що виконують роль матриць при синтезі білка рибосомами;

2) рибосомальні РНК, що є структурними компонентами рибосом;

3) транспортні РНК, які є основними елементами, які здійснюють при синтезі білка перекодування інформації, що містяться в інформаційній РНК, з мови нуклеотидів на мову амінокислот;

4) РНК, які відіграють роль затравки реплікації ДНК. Т. ДНК відбувається окремими ділянками, в які входить один або кілька генів. Фермент РНК-полімераза «дізнається» початок такої ділянки (промотор), приєднується до нього, розплітає подвійну спіраль ДНК і копіює, починаючи з цього місця, одну з її ланцюгів, переміщаючись уздовж ДНК і послідовно приєднуючи мономерні ланки - нуклеотиди - до утворюється РНК в відповідно до принципу комплементарності. У міру руху РНК-полімерази зростаюча ланцюг РНК відходить від матриці і подвійна спіраль ДНК позаду ферменту відновлюється. Коли РНК-полімераза досягає кінця копійованої ділянки (термінатора), РНК відділяється від матриці. Число копій різних ділянок ДНК залежить від потреби клітин в відповідних білках і може змінюватися в залежності від умов середовища або в ході розвитку організму. Механізм регуляції Т. добре вивчений у бактерій; вивчення регуляції Т. у вищих організмів - одна з найважливіших задач молекулярної біології

посттранскрипційна процесинг- Ферментативні перетворення транскриптов, після чого вони стають активними.

Процесинг включає:

- Кепірованіе, приєднання залишку 7-метілгуанозіна до 5'- кінця молекули і-РНК, що захищає РНК від ферментативного розпаду.

- Сплайсинг, ферментативне приєднання одного гена або частини гена до іншого, а також процес видалення інтронів і з'єднання екзонів при синтезі м-РНК.

- Поліаденілювання, приєднання фрагментів АА УАА до 3'кінця і-РНК в ядрі або цитоплазмі. Це полегшує вихід і-РНК з ядра і уповільнює гідроліз в цитоплазмі.

- Метилювання.

Властивості амінокислотного коду:реплікація | Неоднозначність відповідності в зчитуванні кодонів. Сувора компліментарність в двох перших буквах кодону, в разі ж третьої літери це необов'язково.

Дихальна ланцюг. Ферментні комплекси дихального ланцюга, їх локалізація. Редокс-потенціали ферментних систем. Інгібітори переносу електронів. | Мішені ті ефекти | Недостатністю Г-6-ФДГ в еритроцитах | Причини захворювань ендокринної системи. | Розпад пуринових азотистих основ | Біологічні мембрани, їх структурні компоненти. Функції біологічних мембран. | Функції біологічних мембран. | Зниження антиоксидантного захисту. | Класифікація ферментів. Загальна характеристика класу трансфераз. Основні підкласи. Коферменти трансферазную реакцій. | Біохімічний аналіз нормальної і патологічної сечі. Глюкозурія, протеїнурія, кетонурия, билирубинурия. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати