Головна

Антична філософія та передумови виникнення науки.

  1. Philosophie de l'art, 12-me edit., Paris одна тисячу вісімсот сімдесят дві, p. 13-17 ( «Філософія мистецтва», изд. 12, Париж +1872, стор. 13-17.- Ред.).
  2. Sf 19. Російська релігійна філософія в XX столітті, її основна
  3. sf 50. Класична і некласична науки. особливості стилю
  4. Аварії та вибухи апаратів, що працюють під тиском, та причини їх виникнення
  5. аналітична філософія
  6. аналітична філософія
  7. аналітична філософія

Для того щоб здійснився перехід до власне науковому спосо-бу породження знань, з його інтенцією на вивчення незвичайних, з точки зору повсякденного досвіду, предметних зв'язків, необхідний билиною тип цивілізації з іншим типом культури. Такого роду цивили-зацией, що створила передумови для першого кроку на шляху до влас-но науці, була демократія античної Греції. Саме тут відбувається мутація традиційних культур і тут соціальна жізньнаполняется динамізмом, якого не знали землеробські цивілізації Сходу з їх застійно-патріархальним кругообігом життя.Норми поведінки та діяльності, які визначили вигляд соціаль-ної дійсності, вироблялися в зіткненні інтересів різних соціальних груп і затверджувалися багато в чому через борьбумненій рівноправних вільних індивідів на народних зборах. Соціальний клімат поліса знімав з нормативів діяльності ореол непорушного надлюдського встановлення і формував відно-шення до них як до винаходу людей, яке підлягає обговорень-ня і поліпшення в міру необхідності. На цій основі складалися уявлення про безліч форм дійсності, проможливості інших, більш досконалих форм в порівнянні з ужереалізовавшіміся. Це бачення можна позначити як ідею «варіа-кабельної битія», яка отримала своє раціональне оформлення ірозвиток в античній філософії. Воно стимулювало розробку цілого спектра філософських систем, що конкурують між собою, що вводять різні концепції світобудови і різні ідеали соціального устрою. Саме в філософії вперше були продемонстровані образ-ці теоретичного міркування, здатні відкривати зв'язки і відносини речей, що виходять за рамки буденного досвіду і пов'язаних зШую цінність науки. Ця установка втілюється в цілій низці | Мо - Елейська школа).

Такі знання передаються безпосередньо в процесі комунікації і | Мова, в термінах якого має описуватися наукове знання, до | Наука в культурі сучасної цивілізації. Цінність наукової раціональності. | Ідеал творчої, суверенної, автономної особистості займає | Погляду на світ визначені тим, що наукове пізнання світу є | Якими змінюються і розвиваються об'єкти. Стосовно до процесів перетворення природи цю функцію виконують природні і технічні науки. процеси | Особливостями досліджуваного об'єкта, а й численними факторами | Даному етапі розвитку суспільства типів діяльності. мета науки | Хоча наука і користується природною мовою, вона не може тільки | Виробництві. Тому потрібні специфічні способи обгрунтування |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати