Головна

Показники доходу.

  1. Аналіз валового доходу.
  2. Аналіз і контроль в логістиці. Показники ефективності логістичного менеджменту.
  3. Аналіз інвестиційної привабливості підприємства. Показники, що цікавлять акціонерів (інвесторів).
  4. Аналіз використання мат-их ресурсів на випуск продукції (узагальнюючі показники).
  5. Аналіз показників виробництва і реалізації продукції. Показники обсягу, їх значення.
  6. Аналіз стану оборотних коштів підприємства. Показники його характеризують.
  7. Аналіз фінансового стану підприємства. показники оцінки

Крім ВНП і ВВП в систему національних рахунків включають ряд показників.

1. Валовий національний наявний дохід (ВНРД)

ВНРД = ВНП + чисті трансферти з-за кордону, тобто трансферти, отримані від решти світу (дарування, гуманітарна допомога) за вирахуванням аналогічних трансфертів, переданих за кордон. ВНРД використовується для кінцевого споживання і національного заощадження.

2. Чистий національний продукт (ЧНП)

ЧНП = ВНП - вартість зносу основного капіталу (амортизаційні відрахування).

3. Національний дохід (НД)

НД = ЧНП - Непрямі податки (акцизи, ПДВ, митні збори).

НД поділяється на 5 компонентів в залежності від способу отримання доходу (як і ВНП).

4. Особистий дохід (ЛД)

ЛД = НД - прибуток корпорацій - внески на соціальне страхування - чистий% + дивіденди + трансфертні платежі від держави населенню + особистий дохід, отриманий у вигляді%.

5. Наявний особистий дохід (РЛД)

РЛД = ЛД - особисті податкові та неподаткові платежі (податок на доходи фізичних осіб, на майно, плата за проїзд в транспорті, комунальні послуги).

РЛД - це кошти, що залишаються в розпорядженні домогосподарств після виконання податкових зобов'язань перед державою. РЛД використовується на споживання і заощадження. Споживання (С) - найважливіша і найбільша складова ВНП. Заощадження (S) визначаються як доход за вирахуванням споживання.Класифікація інвестицій | Сутність і значення прибутку, види прибутку.

Поточна ліквідність | Класифікація матеріальних ресурсів. | Класифікація видів собівартості. | соціальне партнерство | Системи оплати праці | Державне регулювання цін на внутрішньому ринку Республіки Білорусь. | Склад і структура ціни. | Порядок формування цін. | Функції та принципи оподаткування | Розподіл прибутку підприємства |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати