На головну

Метод підбору УЕЦН для нафтових свердловин.

  1. Стандартний алгоритм симплекс-методу
  2. DFD - методологія в проектуванні ІС
  3. I.3.3. Методи виносу в натуру проектних точок.
  4. I.3.4. Методи підготовки даних для перенесення проекту на місцевість.
  5. III. Опис експериментальної установки та методу вимірювання
  6. III. Опис експериментальної установки та методу вимірювання
  7. III. Опис експериментальної установки та методу вимірювання

Під підбором УЕЦН розуміється визначення типорозміру установки, що забезпечує задану видобуток пластової рідини з свердловин при оптимальних робочих показниках (подачі, напорі, потужності, напрацювання на відмову, ККД та ін.)

Методика підбору грунтується на наступних показниках:

· Коефіцієнт продуктивності даної свердловини (за результатами гідродинамічних досліджень свердловини);

· Дані інклінометрії;

· Газовий фактор;

· Тиску - пластовий, тиск насичення;

· Обводнення продукції, що видобувається;

· Концентрації виносяться частинок.

При цьому макс. вміст вільного газу у прийому насоса не повинна перевищувати 25% для установок без газосепараторов, максимально допустимий тиск в зоні підвіски УЕЦН - не більше 25 МПа, температура не більше 90 0С. Темп набору кривизни свердловини в зоні підвіски насоса не більше 3 хв. на 10 м.

Методика підбору ґрунтується на законах фільтрації пластового флюїду в пласті і ПЗП, руху водо-газо-нафтової суміші по обсадної колоні і НКТ, на залежностях гідродинаміки ЕЦН, точкові значення температури рідини і елементів ЕЦН. Загальна методика підбору виглядає след.образом:

-По ГІС, ГДВ і термодинаміки пласта і ПЗП, по планованому дебіт скв. визначають забійні величини - P, Т, обводненість і газосодержание пластового флюїду.

-По Законам розгазування (тек.давленія і тиску насичення, температури, коефіцієнтів стисливості газу, нафти, води) потоку пластової жид-ти і за законами відносного руху окремих складових цього потоку по обсадної колоні на ділянці «забій - прийом насоса» определ-ся необхідна глибина спуску насоса і тиск на прийомі ЕЦН, що забезпечують нормальну роботу УЕЦН. При підборі глибини спуску враховуються гранично допустимі відхилення осі свердловини від вертикалі і темп набору кривизни (Інклінометрія).

-По Глибині підвіски, типорозміру обсадних колон, НКТ і по планованому дебіт, обводнення, газовим фактором, в'язкості і щільності пласт.жід-ти і гирловим умов визначають необхідний напір ЕЦН.

-По План.дебіту і натиску робиться підбір ЕЦН, робочі харак-ки яких близькі до розрахункових, з урахуванням переведення «водяних» напірних хар-к на реальні дані пластової жид-ти.

-По Характеристикам ЕЦН підбирається відповідний ПЕД, кабель, наземне обладнання (СУ і трансформатор).Причини зниження завантаження погружного електродвигуна УЕЦН. | Системи збору нафти, газу і води на морських родовищах, розташованих поблизу берега.

Технології освоєння нафтовидобувних свердловин. | Способи регулювання подачі і напору УЕЦН. | Видобувні скв. | Призначення систем підтримки пластового тиску. | Способи регулювання подачі УШСН. | Схема двотрубної системи збору нафти. | Технологія проведення та призначення динамометруванні УШСН. | Схема однотрубної системи збору нафти. | Вплив анізотропії колектора на освіту конусів підошовної води. | Основні закони фільтрації рідини в пористому середовищі. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати