На головну

Вимоги професійної етики в сфері туризму.

  1. A) Федеральна служба по нагляду у сфері охорони здоров'я і соціального розвитку (Росздравнадзор)
  2. IBM, а також тому, що ця компанія була найдосвідченішою в сфері надання телеком
  3. IV. Вимоги до ТСО
  4. Quot; Відлига "у сфері культури та її межі.
  5. АБС: інформаційне забезпечення. Види вимоги.
  6. АБС: програмне забезпечення. Види, вимоги.
  7. АБС: технічні забезпечення. Види, вимоги.

Різновидом професійної етики є ділова етика. Професійна етика регулює моральні відносини людей у ??трудовій діяльності: виробничої, підприємницької, управлінської, сервісної, наукової, художньої та ін.

Ділова етика в широкому сенсі - це сукупність етичних принципів і норм, якими повинні керуватися організації та їх члени в своїй діяльності в сфері управління та підприємництва [. Сьогодні бізнес-етика трактується в двох аспектах:

- Як мораль ділової спільноти. В основі моралі лежать традиції і певні правила відносин між учасниками ринку. Ці правила сприймаються як норми поведінки, дотримання яких носить рекомендаційний, добровільний характер;

- Як реальна практика ведення бізнесу. Етика тут розуміється як нормальний для цієї спільноти (регіону, країни, міста і т. Д.) Порядок ведення справ і має прикладний характер. Даний підхід до ділової етики пов'язаний з філософської трактуванням поняття «норма». З одного боку, є норма як ідеал, до якого треба прагнути, з іншого - є норма як нормальний хід справ, відмінний від ідеального порядку. У найвужчому сенсі етика виражається в тому, що учасники ринку домовляються один з одним і як вони виконують домовленості (на Заході необхідно укласти договір, на Сході досить особистих домовленостей).

Необхідність етики (при діючих законах) викликана тим, що будь-який закон недосконалий і його можна обійти. Етика виступає додатковим регулятором бізнесу, що гарантує учасникам ринку певні рамки і порядок ведення справ, а також зниження ризиків. Важливо відзначити, що неетичну поведінку, як правило, co-isвпадает з поняттям незаконної економічної діяльності. Б деяких випадках - в нових секторах бізнесу - етика як регулятор випереджає чинного законодавства або замішані відсутні закони (це характерно для інтернет-бізнесу). Етична проблема виникає кожного разу, коли з'являється можливість знехтувати моральними нормами для отримання прибутку: порушення існуючого законодавства; порушення суспільних моральних норм; порушення зобов'язань; руйнівний характер дій; шкоди особам або організаціям; не беруться до уваги права власності, захист конфіденційності особистого життя, а також невід'ємні права споживачів; зниження добробуту іншої особи або групи осіб; не відбувається пошук альтернативного дії.

В інтересах фірми зробити вибір на користь етичної поведінки. Причому не тільки з моральних міркувань, а й тому, що відмова від цієї позиції може спричинити серйозні втрати (падіння продажів, втрата довіри і т. П.). У найзагальнішому плані неетичну поведінку завдає шкоди функціонуванню всієї економічної системи і знижує довіру громадян до підприємства.

Основна моральна дилема, яку необхідно вирішити діловій людині у своїй професійній діяльності, - прибуток і суспільно схвалювані способи її отримання. Цілком зрозуміло, що від ефективності (прибутковості) діяльності фірми, підприємства, корпорації залежить як успішність економічного розвитку суспільства в цілому, так і соціальний рівень життя окремо взятої людини.

Під впливом цієї обставини сформувалася концепція соціально-етичного поведінки, що визначає, що завданням організації є встановлення потреб, потреб та інтересів цільових ринків і забезпечення бажаної задоволеності більш ефективними і більш продуктивними (ніж у конкурентів) способами з одночасним збереженням або зміцненням благополуччя споживачів і суспільства в цілому. Актуальність цього підходу полягає в тому, що він враховує вимоги екології, задоволеність споживача і зацікавленість виробника. Підприємство, яке вирішило використовувати концепцію соціально-етичної поведінки, має чітко і гласно сформулювати етичні правила, яким воно буде слідувати в своїх відносинах з ринком. Якщо розглядати сервіс як узгоджену діяльність окремо взятих особистостей, то частина моральних регламентації буде виникати з норм загальнолюдської і персональної етики. Якщо сервісну діяльність розглядати як вид ділової активності (підприємливості) людини, то проблеми морального вибору швидше вирішуватимуться в рамках етики ринку (етики ділового спілкування). Якщо ж розглядати сервіс як форму трудової діяльності, то питання моралі будуть знаходитися в площині професійної етики.

59. Маркетинг - мікс. Сутність і його елементи в туризмі

Marketing Mix - концепція була опублікована в статті 'The Concept of the Marketing Mix', автор Neil H. Borden 1965 рік. Базові елементи "4P" це: PRODUUCT - ПРОДУКТ, PRICE - ЦІНА, PLACE - МІСЦЕ (місце продажу або канал збуту), PROMOTION - ПОСТУП. Крім того, використовуються також і концепція "4С", в якій основний акцент робиться не стільки на продукт і його виробництво, склько на самого споживача і одержувані їм вигоди: CONSUMER - СПОЖИВАЧ, CONVINIENCE - ЗРУЧНІСТЬ, COST - ВАРТІСТЬ, COMMUNICATION - КОМУНІКАЦІЇ.

Крім того, використовуються також і альтернативна концепція "3С", COMPANY - КОМПАНІЯ, COMPETITORS - КОНКУРЕНТИ, CLIENT - КЛІЄНТИ.

PRODUCT. Кожен продукт народжується і вмирає. Життєвий цикл товару накладає свої обмеження на маркетингову політику компанії. Спочатку йде стадія розробки, що вимагає найчастіше максимальних інвестицій, Далі - процес виведення на ринок, зростання і пошуку своїх клієнтів, теж все ще витратний, але прибуток вже починає надходити Слідом йде фаза зрілості, коли товар може вимагати незначних реінвестицій в модернізацію, але ця фаза приносить найбільший прибуток. Спад - в цей період товар перестає користуватися попитом, споживачі переключаються на інші товари.

PRICE. Існує безліч способів призначати ціну на продукт.

Перерахуємо 4 основні стратегії: Premium Pricing - преміальна ціна, як правило понад висока для свого сегменту. Призначається, коли товар унікальний і отсутствют будь-які конкуруючі пропозиції. Класичний приклад - туристичні польоти в космос на російський сегмент станції "МИР". Penetration Pricing - ціна проникнення, як правило сильно занижена. Як відомо, ціна - наймогутніший важіль просування товару. "Безкоштовні вхідні" дзвінки, що застосовуються Мегафоном на початковому етапі - приклад такої політики, спрямований на розширення збуту і перемикання споживачів з МТС і Білайн. Economy Pricing - "економічна", низька ціна на прості і дешеві продукти. Результат максимальної економії на всьому - від виробництва до маркетингу. В супермаркетах економ-класу це сірники, дешеві макарони, супи і так далі Price Skimming - "ціна зняття вершків". В умовах стійкої конкурентної переваги. На жаль, така політика, як правило, недовговічна, так як висока ціна має властивість залучати конкурентів, а наступним етапом - ціна неминуче падає в умовах зростаючого конкурентного пропозиції. Згадаймо виробників електроніки в 70-80ті (електронний годинник, калькулятори тощо).

Необхідно також згадати і інші альтернативні підходи, часто використовувані в ціноутворенні. Psychological Pricing - психологічні ціни, спрямовані на емоційний вплив на споживача. Наприклад, 99 рублів замість 100.

Product Line Pricing - ціноутворення продуктової лінійки або комплексу послуг. Наприклад, кмпьютерная материнська плата "базова" 100 у.о., з вбудованою відео-картою - 120 у.о, з вбудованим модемом - 140 у.о. Optional Product Pricing - опциональное ціноутворення. Направлено на створення додаткової вартості за особливі опції. Наприклад, деякі авіакомпанії продають місця у вікна дорожче або беруть додаткову плату за те, щоб компанія з декількох осіб отримала сусідні місця в одному ряду. Captive Product Pricing - нав'язується ціноутворення. Це скоріше виглядає як легкий шантаж. Наприклад, ви можете купити дешевий кольоровий струменевий принтер, але компанія завжди отримає з Вас свої гроші за непомірно дороге чорнило і картриджі. ;)

Product Bundle Pricing - продаж наборів. Ви отримуєте невелику знижку за те, що берете кілька товарів разом, а компанія звільняє склад від продукції, що залежалась.

Promotional Pricing - ціна просування. Спеціальна ціна, яка використовується в промо-акціях. Кллассіческій приклад - "купите один і отримаєте другий в подарунок".

Geographical Pricing - географічне ціноутворення. Широко застосовувалося в СРСР, згадайте, "північні націнки" через зростаючих транспортних витрат.

PLACE. Під місцем можна розуміти кінцеву точку реалізації, систему дистрибуції, окремі канали, посередників. Тут мається на увазі механізм, за яким рухається товар або послуга від виробника до споживача. Посередники. Оптовики, дистрибютор Дилери Роздрібна торгівля. Internet

PROMOTION. Тут використовуються всі можливі інструменти комунікації зі споживачами.

Personal Selling - персональні продажі. Sales Promotion - акції просування. Public Relations - зв'язки з громадськістю. Direct Mail - поштова розсилка (не плутати зі спамом). Trade Fairs and Exhibitions - участь у виставках. Advertising - реклама. Sponsorship - спонсорські акції.

 Основні функції менеджменту та особливості їх реалізації на підприємствах туризму | Організація оплати праці на підприємствах туризму

Роль держ. органів у розвитку туризму в РФ | Вплив туризму на платіжний баланс країни | Принципи загального управління якістю та їх практична реалізація в діяльності підприємств сфери послуг | Туризм як фактор розвитку цивілізації | Застосування міжнародних стандартів ISO серії 9000 і 14000 в туризмі | Сутність і значення поділу і кооперації праці. Колективні форми організації праці. Суміщення професій і функцій на підприємствах туризму | Особливості організації праці на підприємствах туризму | Матеріальне стимулювання праці працівників підприємства. Сутність заробітної плати і заохочувальні системи на підприємствах туризму | Фактори і особливості туристичного попиту | Особливості організації харчування туристів в місцях їх розміщення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати