На головну

Оцінка туристичного бізнесу. Сутність і методи

  1. I.3.3. Методи виносу в натуру проектних точок.
  2. I.3.4. Методи підготовки даних для перенесення проекту на місцевість.
  3. IV. Багатовимірні статистичні методи
  4. IV. Оцінка прогностіческойвалідності.
  5. Puc.2. Індивідуальна оцінка проблемного поля організації учасником № 1
  6. R-методи.
  7. Припинення адміністративних правопорушень, його сутність і види.

Ек еф-т'розвитку туризму на мікрорівні харак-ся сист-й ек-х показат-й: обсяг тур-о потоку; величин тур.расходов; стан і розвиток матеріально-технічної бази; показ-й фін.екон-й деят-сти; показники розвитку міжнародного туризму. До показників, хар-щим обсяг тур. потоку, відносяться: загальна кількість туристів, кількість туроднів (діб, ліжко-днів середньомісячна кількість туроднів. Загальна кількість туристів вимірюється кол-вом людина, к-які взяли участь в подорожах Цей показник хар-ет масштаби охоплення населення тур. заходами і визна-ся шляхом підсумовування кількості туристів за певний період, прийнятих на обслуговування по днях реєстрації, тобто в перший день обслуговування. Кількість туроднів вимірюється в людино-днях і определ-ся шляхом множення загального кол-ва туристів на середню тривалість (в днях) перебування одного туриста в країні (регіо): Д = Ч * tср де Д - кількість туроднів; чол, -дней; Ч - кількість туристів, чол; t ср - середня тривалість перебування одного туриста в даному регіоні, днів. Величина сумарних тур. витрат Р?- В даному регіоні визначається наступним чином: Р? = Д * Pср, де Рср - середні витрати туриста за добу. Однак тур.поток - явище нерівномірне, Для хар-ки нерівномірності тур. потоку застосовують коеф-ти нерівномірності ,, к-ті рассчит-ся 3способамі: Кн = Дmax / Д min * 100%,

Кн = Дmax / ДГОД * 100%, Кн = Дmax / Дсм.где Дmax Д min - Число туроднів в місяці максимального і мінімального туристського потоку відповідно, люд.-днів; ДГОД., Дсм. - Річне і середньомісячне число туроднів відповідно, люд.-днів. Середньомісячна кількість туроднів визначається шляхом ділення річної кількості туроднів на 12 місяців. Дсм = ДГОД. / 12,

Показники хар-щие стан і розвиток матеріально-технічної бази: ліжковий фонд будинків відпочинку, пансіонатів, турбаз, готелів, санаторіїв та т. П .; число ліжок, наданих місцевими жителями; число місць в торгових залах підприємств харчування для туристів; число місць в театрах, відведених для туристів; число ванн у водолікарні для туристів і т. д. Потужність ліжкового фонду визна-ся за формулою: Мк = Кг * 365 + Кс * IС, де Мк - загальна кількість ліжко-місць. од .; Кг - число ліжко-місць цілорічного використання; Кс - кількість ліжко-місць сезонного використання, од; IС - число днів сезонного использ-ия, днів. Показники фин.-екон. деят-ти тур.п / п включають виручку від реалізації тур. продукту; показники використання ресурсів робочої сили: показники использ-я основних фондів і оборотні коштів; показники продуктивності праці і фонду заробітної шиті; показники фін. стану туристського підприємства.

Пказателі, що характеризують стан і розвиток міжнародного туризму: кількість туристів, що відвідали зарубіжні країни (визначається за кількістю перетинів державного кордону); кількість тур по іноземним туристам; сумарні грошові витрати, зроблені туристами за час закордонних поїздок. Показники розвитку туризму важливі для аналізу, як економічної діяльності туристського підприємства, так і стану туристичного ринку, аналізу тенденцій і вироблення стратегії і тактики діяльності на туристичному ринку.Моделі аналізу та розуміння культури | Вплив глобалізації на розвиток міжнародного туризму

Принципи ризик - менеджменту. Оцінка ризиків і методи їх мінімізації. | Рух грошових коштів (ДДС) на підприємствах туризму. Методи розрахунку. | Теоретичні основи інтеркультурних взаємин в туризмі. Підходи до визначення культури. | Методи розрахунку ефективності приведених витрат | Показники фін.устойчівості. | Покателі ділової активності | Сутність і методи розрахунку операційного важеля при аналізі CVP. | Ефект фінансового важеля. Значення і метод розрахунку | Основні тенденції та фактори розвитку міжнародного туризму. | Шляхи підвищення оборотності оборотних коштів на підприємствах туризму |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати