Головна

Ефективність управління підприємствами торгівлі та громадського харчування

  1. Схема управління і сигналізації масляного вимикача з електромагнітним приводом
  2. ERP має виходи в зовнішнє середовище і призначена для вирішення завдань комплексного управління підприємством.
  3. IV період школи управління - інформаційний період (1960 року по теперішній час).
  4. PR-діяльність органів місцевого самоврядування
  5. V2: {{2}} 4.2 Автоматизовані системи управління вагонним господарством
  6. X-неефективність монополії і Х-ефективність монополії
  7. А. Билимович: концепція змішаної системи господарського управління
 ефект -
 це результат, достігаемийза рахунок здійснення господарської діяльності підприємства  виражається в додатковій сумі ТО, ВД і Пр; зниження суми ВО; збільшенні суми ЧДП та ін.

Рис 26.1. Визначення поняття «ефект».

ефективність -
 це порівняння витрачених зусиль, ресурсів або енергії на досягнення певних результатів  це співвідношення показників ефекту (результату) і витрат на його досягнення

Мал. 26.2. Визначення поняття «ефективність»

Ефективність управління -


 це результативність управління видів управлінської діяльності людини, ефект від якої можна отримувати протягом тривалого періоду часу

Мал. 26.3. Визначення поняття «ефективність управління»

Характерні риси еффектівногоуправленія підприємством
 зусилля  час  результат
 інтенсивність  продуктивність
 ефективність
 Фактори, що впливають наеффектівность управління

Мал. 26.4. Характерні риси та фактори ефективного управління підприємством


 Види ефективності управління підприємством
 економічна ефективність управління  соціальна ефективність управління
 показує економічний результат досягнення мети управління  показує всебічний розвиток особистості людини (здібності + кваліфікація + культура + здоров'я)

Мал. 26.5. Види ефективності управління

Таблиця 26.1теорії керівництва | Фактори, що впливають на ефективність управління.

Стратегічний менеджмент підприємств торгівлі і громадського харчування | Стратегія управління і тактика управління. | Стратегічний і тактичний менеджмент. | Види стратегій бізнесу | стратегії підприємства | Управління змінами в діяльності підприємств торгівлі та громадського харчування | Теорія поля сил Левіна | Види стратегій змін | Керівництво - | Інструменти керівництва |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати