На головну

Правило розкладання визначника по рядку (стовпцю).

  1. Адсорбція електролітів. Еквівалентна і виборча адсорбція сильних електролітів. Правило Панета-Фаянсу.
  2. Аксіома (правило) паралелограма сил
  3. Аналітичний спосіб визначення поперечної сили в балках, правило знаків (на прикладі виконаного РГР)
  4. Асоціативне навчання. Правило Instar.
  5. Асоціативне навчання. Правило Kohonen.
  6. Асоціативне навчання. Правило Outstar.
  7. Асоціативне навчання. Правило навчання Хебба.

властивості визначників

- Якщо два рядки (стовпці) матриці збігаються, то її визначник дорівнює нулю.

- Якщо дві (або декілька) рядки (шпальти) матриці лінійно залежні, то її визначник дорівнює нулю.

- Якщо переставити два рядки (стовпці) матриці, то її визначник множиться на (-1).

- Загальний множник елементів будь-якого ряду визначника можна винести за знак визначника.

- Якщо хоча б один рядок (стовпець) матриці нульова, то визначник дорівнює нулю.

- Сума творів всіх елементів будь-якого рядка на їх алгебраїчні доповнення дорівнює визначнику.

- Сума творів всіх елементів будь-якого ряду на алгебраїчні доповнення відповідних елементів паралельного ряду дорівнює нулю.

- Визначник твори квадратних матриць однакового порядку дорівнює добутку їх визначників формула Біне-Коші).

Правило розкладання визначника по рядку (стовпцю).

Для матриці першого порядку детермінантою є сам єдиний елемент цієї матриці:

Для матриці детермінант визначається як

Для матриці визначник задається рекурсивно:

 , де  - Додатковий мінор до елемента a1j. Ця формула називається розкладанням по рядку.

Зокрема, формула обчислення визначника матриці така:

= A11a22a33 - a11a23a32 - a12a21a33 + a12a23a31 + a13a21a32 - a13a22a31

Легко довести, що при транспонировании визначник матриці не змінюється (іншими словами, аналогічне розкладання по одну колонку також справедливо, тобто дає такий же результат, як і розкладання по першому рядку)

 У відповідності з перерахованими впливами до будівлі і його конструкцій пред'являється комплекс серйозних технічних вимог. | Системи лінійних рівнянь

Рішення СЛАР. | Метод Гаусса. | Матричний метод розв'язання систем лінійних рівнянь. | Дослідження лінійної залежність векторів на площині і в просторі. | Висновок рівняння окружності | Полярна система координат. | Перехід до канонічним рівнянням. | Кут між площинами | Висновок канонічного і загального рівняння прямої в просторі. Перехід між ними | Елементи теорії множин |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати