На головну

Види доходів фірми.

  1. А) нерівність у розподілі доходів різних верств населення
  2. Активи фірми. Поняття капіталу. Основний і оборотний капітал. Амортизація. Ефективність використання капіталу (активів) фірми.
  3. Аналіз доходів комерційного банку. Оцінка прибутковості активних операцій в цілому і окремих видів дохідних активів.
  4. Аналіз інших операційних і позареалізаційних доходів і витрат.
  5. Баланс грошових доходів і витрат населення, його значення в регулюванні грошового обороту.
  6. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДОХОДІВ
  7. Взаємозв'язок граничних і середніх величин в аналізі вибору фірми.

Знаючи структуру витрат фірми, ми можемо приступити до вирішення питання про те, яким повинен бути оптимальний обсяг виробництва, якщо фірма ставить перед собою завдання максимізації прибутку.

Очевидно, для цього потрібно знати, перш за все, ціну, по якій фірма може продати той чи інший обсяг виробленої продукції. Знаючи ціну і обсяг, можна отримати дохід фірми. Максимізація ж прибутку досягається при максимізації різниці між сукупним доходом і сукупними витратами.

Для більш детального аналізу економічної діяльності фірми введемо поняття загальної, середньої та граничного доходу. Загальний дохід (TR) - це сума доходу, отримуваного фірмою від продажу певної кількості благ:

де TR - загальний дохід; P - ціна; Q - продана кількість благ.

Середній дохід (AR) - дохід, що припадає на одиницю проданого блага. В умовах досконалої конкуренції середній дохід дорівнює ринковій ціні:

Продаючи кожну додаткову одиницю продукції, фірма буде отримувати деякий приріст загального доходу. Це збільшення отримало назву граничного доходу. Граничний дохід (MR) - це приріст доходу, викликане продажем додаткової одиниці продукції.

Більш точним способом визначення оптимального розміру виробництва є порівняння граничного доходу (MR) і граничних витрат (МС).

Збільшення випуску продукції підвищує прибуток тільки в тому випадку, якщо дохід від продажу додаткової одиниці продукції перевищує витрати виробництва даної одиниці, тобто, якщо MR> МС. Навпаки, коли витрати, пов'язані з випуском ще однієї одиниці продукції вище принесеного за рахунок її реалізації доходу (MR <МС), то, зробивши відповідну одиницю товару, фірма лише скорочує свій прибуток або збільшує збитки.

Очевидно, що в цих умовах максимальний прибуток (або мінімальні збитки) буде досягнута при тому обсязі виробництва, коли граничні витрати зрівняються з граничним доходом. Цю закономірність в економічній науці прийнято називати правилом MR = МС. Згідно з ним, максимізація прибутку (мінімізація збитків) досягається при обсязі виробництва, відповідному точці рівності граничного доходу та граничних витрат.Фірма в умовах сучасної конкуренції. | А) Максимізація прибутку фірмою. \ Б) Умови рівноваги фірми в короткостроковому періоді.

А). Витрати виробництва в довгостроковому періоді. Б) Оптимальний розмір підприємства. | Особливості | за видатками (метод кінцевого використання); 1 сторінка | за видатками (метод кінцевого використання); 2 сторінка | за видатками (метод кінцевого використання); 3 сторінка | за видатками (метод кінцевого використання); 4 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати