Головна

ПИТАННЯ 5 (2).

  1. A) повідомляється про неможливість дати відповідь по суті поставленого питання в зв'язку з неприпустимістю розголошення зазначених відомостей
  2. Frac12; Принц Том 4 Глава 4: Найважливіший питання в житті Пельмешки.
  3. S СТАЄ ГОЛОВНИМ ПИТАННЯМ
  4. Австрійський питання у взаєминах Італії та Німеччини.
  5. Аграрно-селянське питання в конституційних проектах П. Пестеля і М. Муравйова.
  6. Аналіз бухгалтерського балансу, його основних статей і розрахункових показників. 36 питання в зразковому переліку
  7. Аналіз ділової активності організації. 47 питання в зразковому переліку

Імовірнісний простір. властивості ?-алгебри та ймовірності. теорема про безперервність ймовірності. приклади вероятостних просторів.

Определеніе1: Клас F - подмножествo ?, то пара (?, F) називається ?-алгеброю, якщо F задовольняє умовам:

1. ??F;

2. Якщо A?F, то

3. Якщо

Якщо F-?-алгебра подможетв простору ?, то пара (?, F) називається вимірним простором.

Визначення 2: Нехай (?, F) - вимірне простір. Функція множин р (.): F -> [0; 1], що задовольняє умовам:

1. р (?) = 1.

2. якщо (  ? F, ?  , При i ? j, то р (  ) =  - Називається ймовірністю.

При цьому (?, F, P (.)) Називається імовірнісним простором, а властивості 1 і 2 - аксіомами імовірнісного простору, ? - називається простором елементарних подій, елементи ?-алгебри F називаються випадковими подіями.

Теорема про неперервність ймовірності:

Нехай (?, F, P) - імовірнісний простір. тоді:

1. Якщо  ? F,  , N?N, то )

2. Якщо  ? F,  , N?N, то )
сполучення | ПИТАННЯ 6 (2).

Структура загального рішення неоднорідною лінійної системи | Класифікація квазілінійних рівнянь з приватними похідними другого порядку в просторі. | ПИТАННЯ 28 (1). | ПИТАННЯ 30 (1). | Булеві функції. Повнота і замкнутість. Теорема Поста про повноту. | Мінімізація булевих функцій. | Графи. Реалізація графів на площині. Дерева. | ПИТАННЯ 4 (2). | розміщення | перестановки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати