На головну

Які експлуатаційні документи повинні бути на робочих місцях електротехнічного персоналу.

  1. В ответ на просьбу поставщика не документировать обнаруженные
  2. Групові експлуатаційні комплекти ЗМП
  3. Д) к прочему документированному расходу товаров
  4. Документирование аттестации работников
  5. Документирование оформления дисциплинарного взыскания
  6. Документирование оформления поощрения работников
  7. Документирование оформления служебных командировок

згідно п8.7.3. ПБЕЕС "Наявність та стан документації" :

Наказ про особу, відповідальну за електрогосподарство, її професійна відповідність.

Список осіб, які мають право віддавати оперативні розпорядження, вести оперативні переговори, а також наявність переліку телефонів диспетчерів енергопостачальної організації та доступність зв'язку.

Журнал перевірки знань ПТЕ електроустановок споживачів і цих Правил.

Список електротехнічних працівників.

Медичний висновок про дозвіл на право роботи електротехнічних працівників в електроустановках.

Список осіб, які можуть призначатися відповідальними особами.

Перелік робіт, які можуть виконуватися за нарядом і за розпорядженням.

Перелік робіт, які проводяться в порядку поточної експлуатації.

Однолінійна схема електроустановок.

Комплект експлуатаційних інструкцій та інструкцій з охорони праці.

Журнал інструктажів.

Журнал обліку електроінструменту.

План навчання електротехнічних працівників безпеці праці.

План протиаварійних тренувань.

Журнал обліку протиаварійних і протипожежних тренувань.

Оперативний журнал.

Журнал обліку відмов і аварій в роботі електрообладнання і мереж.

Журнал обліку захисних засобів.

Журнал реєстрації протоколів випробування засобів захисту і інструменту з ізолювальними ручками, переносних світильників, знижувальних трансформаторів; журнал випробувань засобів захисту із діелектричних матеріалів.

Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями.

Графік огляду кабельних трас, кабельних споруд і повітряних ліній.

Протоколи перевірок і випробування електрообладнання, апаратури, пристроїв РЗ і А, електромереж і заземлювальних пристроїв.

Паспортні карти або журнали з описом електрообладнання, що експлуатується, і захисні засоби з зазначенням технічних характеристик і зазначенням інвентарних номерів.

Креслення електромереж, установок і споруд; кабельні журнали, виконавчі креслення ПЛ і кабельних трас.

Виконавча документація підземних кабельних трас і заземлювальних пристроїв з прив'язками до будівель і постійних споруд із зазначенням місць встановлення з'єднувальних муфт і перетинів з комунікаціями.

згідно п5.3.12. ПТЕЕС На робочих місцях оперативного персоналу (на підстанціях, у розподільних установках або приміщеннях, відведених для працівників, які обслуговують електроустановки) необхідно вести таку документацію:

- оперативну схему або схему-макет;

- оперативний журнал;

- бланки нарядів-допусків на виконання робіт в електроустановках;

- бланки перемикань;

- перелік складних перемикань, що виконуються за бланками перемикань;

- перелік інвентарних засобів захисту;

- журнал дефектів та неполадок на електроустановках;

- журнал заявок на виведення у ремонт електрообладнання;

- журнал показів контрольно-вимірювальних приладів і електролічильників;

- журнал обліку споживання електричної енергії, півгодинних вимірів навантаження в години максимуму енергопостачальної організації;

- перелік робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації;

- журнал обліку виробничого інструктажу;

- журнал обліку протиаварійних тренувань та протипожежних тренувань;

- журнал пристроїв релейного захисту, автоматики і телемеханіки (далі - РЗАіТ) та карти їх уставок (у тому числі частотного розвантаження);

- журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями;

- комплект виробничих інструкцій, інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки;

- журнал видачі та повернення ключів від приміщень з електроустановками;

- список електроустановок, що перебувають в оперативному керуванні та/або віданні вищого оперативного персоналу;

- положення про порядок взаємовідносин з оперативним персоналом електропередавальної організації;

списки працівників:

1) які мають право оформляти розпорядження та наряди на виконання робіт;

2) які мають право одноосібного огляду електроустановок та електротехнічної частини технологічного електрообладнання;

3) які мають право давати оперативні розпорядження та вести оперативні переговори (керівний черговий персонал у зміні);

4) які мають право виконувати оперативні перемикання;

5) відповідальних оперативних працівників електропередавальної організації;

6) які мають право бути допускачем, керівником робіт, наглядачем, членом бригади;

7) допущених до перевірки підземних споруд на наявність газу.

Крім того, на робочому місці оперативного персоналу повинні бути:

- інструкція про порядок дії персоналу в разі виникнення аварійних та надзвичайних ситуацій, а також пожеж;

- повідомлення електропередавальної організації про встановлення граничних величин споживання електричної енергії та потужності, а також графіки обмеження та аварійного відключення споживачів;

- затверджений у встановленому порядку перелік постійно діючих заходів зі зниження навантаження в години контролю максимуму електричної потужності;

- розроблені та затверджені регулювальні заходи щодо зниження споживання електричної енергії та потужності для забезпечення встановлених режимів електроспоживання у відповідності до доведених графіками обмеження;

- документи щодо допустимих на робочому місці параметрів факторів виробничого середовища: мікроклімату, шуму, освітленості, рівнів електромагнітних полів тощо згідно з Державними санітарними нормами.

Залежно від особливостей місцевих умов виробництва обсяг оперативної документації може бути доповнений за рішенням керівника споживача чи особи, відповідальної за електрогосподарство.

Хто і для чого призначається спостерігачем за безпечним виконанням робіт.

згідно п 3.2.8. ПБЕЕС Наглядач призначається для нагляду за бригадами будівельних робітників, різноробочих, такелажників та інших неелектротехнічних працівників під час виконання ними робіт в електроустановках за нарядами та розпорядженнями.

Наглядач за електротехнічними працівниками, у тому числі відрядженими, призначається у випадку проведення робіт в електроустановках у особливо небезпечних умовах, які визначає особа, відповідальна за електрогосподарство підприємства.

Наглядач контролює наявність встановлених на місці роботи заземлень, огороджень, плакатів, запірних пристроїв та відповідає за безпеку членів бригади відносно ураження електричним струмом.

Наглядачам забороняється поєднувати нагляд з виконанням будь-якої роботи і залишати бригаду без нагляду під час роботи.

Наглядачами призначаються електротехнічні працівники з групою III.

 Основні та додаткові засоби індивідуального захисту та терміни їх випробування. | В чому полягає допуск бригади до роботи.

На які групи поділяється електротехнічний персонал. | Які електричні установки є діючими. | В електроустановках достатній для присвоєння чергової групи з електробезпеки | Групи електробезпеки | Хто несе відповідальність за порушення у роботі електроустановок. | На які види поділяються роботи в електроустановках. Дати кожній визначення. | Призначення захисного заземлення, вимоги, які пред'являються до нього правилами. | Перелік та порядок проведення технічних заходів для підготовки робочого місця. | Яким електроінструментом забороняється працювати. | Перша медична допомога ні в якому разі не замінює допомогу кваліфікованого лікаря |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати