Головна

Анкетування як метод збору соціологічної інформації.

  1. Стандартний алгоритм симплекс-методу
  2. DFD - методологія в проектуванні ІС
  3. I.3.3. Методи виносу в натуру проектних точок.
  4. I.3.4. Методи підготовки даних для перенесення проекту на місцевість.
  5. III. Опис експериментальної установки та методу вимірювання
  6. III. Опис експериментальної установки та методу вимірювання
  7. III. Опис експериментальної установки та методу вимірювання

У разі анкетного опитування процес комунікації дослідника з респондентом опосередковується анкетою. Проводить опитування анкетер. Його функція полягає в тому, що, отримавши від соціолога-дослідника інструкцію, він веде себе відповідно до неї, створюючи позитивну мотивацію респондента по відношенню до опитування. Існують спеціальні прийоми формування такої мотивації, наприклад, апеляція до громадянського обов'язку, до особистих мотивів та ін. Анкетер також пояснює правила заповнення анкети і її повернення.

Існують різні види анкетування. За кількістю опитуваних виділяють групове та індивідуальне анкетування. Залежно від ситуації і аудиторії розрізняють анкетування за місцем роботи, в цільової аудиторії (наприклад, в бібліотеці) або на вулиці. Важливе значення має спосіб доставки анкет. Тут розрізняють такі різновиди:

раздаточное (кур'єрське) анкетування. Дозволяє одному анкетеру одночасно опитувати багато людей шляхом роздачі анкет в аудиторії;

поштове анкетування, при якому анкета доставляється респонденту поштою;

пресовий опитування. В цьому випадку анкета публікується в засобах масової інформації. Даний метод має обмежені можливості, оскільки соціолог не формує вибіркову сукупність, не в змозі спрогнозувати, хто відповість на анкету. Застосовується в журналістиці.

Кожна з перерахованих різновидів методу має як переваги, так і недоліки. Наприклад, в разі поштового анкетування виникає проблема повернення анкет, а в разі пресового опитування неможливо поширити результати дослідження на всю досліджувану сукупність (передплатників газети), оскільки тут тільки респондент вирішує, приймати йому участь в опитуванні чи ні.

Основний інструментарій анкетування - анкета. Якість анкети багато в чому визначає надійність, достовірність результатів дослідження. Соціологічна анкета - це об'єднана єдиним дослідницьким задумом система питань, спрямованих на виявлення характеристик об'єкта і предмета аналізу. Існують певні правила і принципи конструювання анкети. Відзначимо, що існують різні типи питань, що виконують різну функцію. Питання в анкеті формуються в блоки, наприклад блок питань про об'єктивні характеристики респондентів.Структура програми соціологічного дослідження. | Спостереження як метод збору соціологічної інформації.

Рольовий набір і рольовий конфлікт. | Поняття соціальної норми і соціального відхилення. | Соціальний контроль і соціальні санкції. | Поняття соціалізації. Соціалізація і виховання. Соціалізація і навчання. | Види і агенти соціалізації. | Стадії соціалізації особистості. | Проблеми соціалізації молоді. | Причини девіації в концепціях Ч. Ломброзо, Х. Шелдона, З. Фрейда. | Природа соціального конфлікту в концепціях П. Сорокіна, К. Маркса, Р. Дарендорфа. | Стадії розвитку соціального конфлікту. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати