Головна

Аристотель;

  1. Аристотель;

4. Епікур.


52. В чому полягає, за Аристотелем, благо людини?


1. в апатії, відсутності страждань і незворушності духу;

2. в діяльності душі відповідно до доброчинності;

3. в любові до вищих неземних цінностей;

4. в задоволенні.


53. За визначенням Аристотеля людина є:


1. міра всіх речей;

2. мікрокосмос;

3. суспільна істота;

4. боже творіння.


54. Філософські школи пізньої античності:

1. опікувалися докладним удосконаленням античної натурфілософії;

2. розробляли вчення про найкращу державу;

3. намагалися надати кожному окремому індивіду засоби життєвого самоствердження;

4. прагнули підпорядкувати філософію теології.55. Кому з філософів належить думка про те, що боги безсмертні і блаженні, в силу чого зовсім бездіяльні і тому ніяк не впливають на людське життя?


1. Емпедоклу;

2. Епіктету;

3. Епікуру;

4. Аристотелю.
56. Кому з філософів належить вчення про три види бажань?


1. Епіктету;

2. Епікуру;

3. Піррону;

4. Сократу;

5. Аристотелю.57. Кому з філософів належить вислів: "Того, хто бажає, доля приваблює, того, хто не бажає - штовхає"?


1. Епікуру;

2. Сенеці;

3. Сократу;

4. Марку Аврелію;

5. Протагору58. Що є головним принципом і ознакою скептицизму?


1. утримання від суджень;

2. заперечення усього;

3. релятивізм;

4. сумнів в усьому.59. Як називаються розроблені скептиками аргументи, що ставлять під сумнів істинність пізнання?


1. антиномії;

2. апорії;

3. парадокси;

Тропи.


60. Хто є автором вислову: «вірогідно, тому що безглуздо» (або "вірую, тому що абсурдно"):


1. Августин;

2. Боецій;

3. Ориген;

4. Тертулліан.


61. Хто є автором трактату «Про град Божий»?


1) Аврелій Августин;

2)Ансельм Кентерберійський;

3) Василій Великий;

4) Григорій Нисський.62. Яке положення, з точки зору схоластики, займає філософія по відношенню до інших наук?

1) філософія - головна серед наук;

2) філософія - методологія наук;

3) філософія - служниця богослов'я;

4) філософія - сукупність усіх наук.
63. Хто першим з філософів середньовіччя сформулював 5 доказів існування Бога?


1. Августин;

2. А. Великий;

3. П. Абеляр;

4. Ф. Аквінський;

5. Р. Бекон.


64. Що відроджує доба Відродження?


1. гармонійну людину доби античності;

2. політеїзм давніх греків;

3. споглядальність.


65. Під впливом чого була сформована натурфілософія Дж. Бруно:


1. геліоцентричної системи;

2. канонічно-церковного вчення;

3. теоцентричної системи.


66. Хто був родоначальником філософії Нового часу?


1) Д. Юм;

2) Дж. Локк;Анаксагор; | Докритичний та критичний;

Апейрон. | З числом. | Свобода. | Любов до людини. | К. Марксу; | Контом. | К. Поппер; | Шопенгауер. | Тривога; | К. Маркса; |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати