На головну

Апейрон.

Декарт;

5. Гегель.


12. Кому з філософів Нового часу належать слова: "Філософія є наука про граничні цілі людського розуму. Це високе поняття надає філософії гідності, тобто абсолютної цінності":


1. Декарту;

2. Спінозі;

3. Руссо;

Канту.


13. Хто із філософів вважав, що справжня філософія є не та, що досліджує об'єкти, а та , що боліє сенсом життя та особистою долею?


1. А. Шопенгауер;

2. М. Бердяєв;

3. І. Кант;

4. І. Фіхте;

5. А. Камю.


14. Кому з філософів ХХ століття належить метафорична


характеристика філософії як "Нічийної Землі"?


1. Фромму;

2. Сартру;

3. Бердяєву;

Расселу;

5. Ортезі-і-Гасету.


15. Такі важливі філософські терміни як "філософія", "космос", "гармонія" були запроваджені:


1. Архімедом;

2. Гераклітом;

3. Піфагором;

4. Аристотелем;

5. Т. Аквінським.


16. Який соціальний фактор найбільш сприяв виробленню у давніх греків передумов раціонального філософського мислення:


1. суспільства;

2. полісна демократія;

3. рабовласницький уклад;

4. релігійна ідеологія.


17. Що означало у давніх греків слово "космос"?


1. безповітряний простір;

2. безконечність;

3. нерухомі зірки;

Порядок.18. Яким уявлялось Фалесу начало світу?


1. атоми - основа всіх речей;

2. боги - творці усього існуючого;

3. вода - начало усього існуючого;

4. чотири елементи - начало усіх речей.


19. Що є началом нашого світу, згідно з вченням Анаксимандра?


1. повітря;

2. вогонь;

3. матерія;

апейрон.


20. Що, на думку Анаксимена, є началом усього?


1. ефір;

2. вогонь;

3. повітря;

4. безкінечність.


21. З чим узгоджуються всі речі, на думку Піфагора?


1. з душею;

2. з космосом;

3. з простором;Глобальные проблемы и их классификация | З числом.

Анаксагор; | Аристотель; | Докритичний та критичний; | Свобода. | Любов до людини. | К. Марксу; | Контом. | К. Поппер; | Шопенгауер. | Тривога; |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати