Головна

Микроскоп.

  1. Оптический микроскоп. Ход лучей. Увеличение и т.д.

Микроскопия*2 көзге көрінбейтін ұсақ объектілерді оқып-зерттеу әдісі

Микроскоп*3 қаруланбаған көзге көрінбейтін ұсақ объектілердің үлкейтілген кескінін алуға арналған оптикалық құрал

Микроскоптың ең үлкен ұлғайтуы * 1 2000-нан артпайды

Микроскоптың ұлғайтуының шекті болуы байланысты* 3 оның ажырату қабілетіне

Қалыпты көздің жақсы көру арақашықтығы * 2 25 см

Микроскоп аралығы мынадай болатын препарат бөліктерін ажыратып көрсете алады 2 200 нм

Микроскоптың негізгі бөлігі* 5 оптикалық жүйе

Микроскоптың оптикалық жүйесі тұрады* 3 объектив пен окулярдан

Объектив тұрады * 4 қысқа фокусты екі не үш линзалардан

Объектив қолданылады* 1 кескінді көз жақсы ажыратып, көре алатындай өлшемге дейін ұлғайту үшін

Объектив арқылы алынған кескінді көз жақсы ажыратып, көре алатындай өлшемге дейін ұлғайту үшін қолданылады * 1 окуляр

Микроскоптың пайдалы ұлғайтуы дегеніміз * 3 окулярдың препарат кескінін көз жақсы ажыратып, көре алатындай өлшемге дейін ұлғайтуы

Окуляр тұрады * 3 екі линзалар тобынан

Айнадан шағылған сәулелерді объектіге бағыттайды * 2 конденсор

Микроскоптың диафрагмасы * 1 өрістік және апертуралық жарық шоғырын шектейді

Препаратқа жан-жақтан түскен, кескін алуға қатыспайтын шашыраған сәуленің мөлшерін азайтады * 4 диафрагма

Микроскоптың объективі беретін кескіні *5 төңкерілген, үлкейтілген және шын

Микроскоптың окуляры беретін кескіні * 1 үлкейтілген, тура және жалған

Микроскоптың негізгі сипаттамаларының бірі * 1 ажырату қабілеттілігі

Микроскоптың негізгі сипаттамаларының бірі* 3 ажырату шегі

Зерттелетін объектінің бөліктерінің бір-бірінен бөлек, ажыратылып көріне алатындай ең кіші арақашықтығы аталады * 4 микроскоптың ажырату шегі

Зерттелетін объектінің жақын орналасқан екі нүктесінің кескіндерін оптикалық жүйенің бөлек бере алу қасиеті аталады * 3 микроскоптың ажырату қабілеттілігі

Апертуралық бұрыш дегеніміз * 3 объективке түскен шеткі сәулелер арасындағы бұрыш

Препарат арқылы өткен сәулелердің объективке максимал түсу бұрышы аталады * 3 апертуралық бұрыш

Микроскоптың ажырату шегі неғұрлым кіші болса * 5 ажырату қабілеттілігі соғұрлым үлкен болады

Микроскоптың ажырату қабілеттілігін арттыру үшін *3 жарықтың толқын ұзындығы мен сандық апертураны үлкейту керек

Зерттелуші препарат пен объективтің аралығында сұйықтық болатын микроскоптар аталады * 1 иммерсиялық

Микроскоптың ұлғайтуы объективтің сызықтық ұлғайтуы мен окулярдың бұрыштық ұлғайтуының * 4 көбейтіндісіне тең

Микроскоппен зерттелетін объектілердің негізгі топтары * 1 мөлдір және мөлдір емес объектілер

Жарықты жұтатын бөліктері бар мөлдір препараттар зерттеледі * 1 өтетін жарықтағы жарық өріс әдісі бойынша

Жарықты шағылдыратын мөлдір емес объектілер зерттеледі * 2 шағылған жарықтағы жарық өріс әдісі бойынша

Жарықты жұтпайтын мөлдір объектілер зерттеледі * 3 өтетін жарықтағы қараңғы өріс әдісі бойынша

Оптикалық анизотропты элементтері бар препараттарды поляризациялық жарықта бақылау әдісі аталады* 4 поляризациялық микроскопия

Мөлдір, түссіз, боялмаған объектілер зерттеледі* 5 фазалық- контрастық әдіс бойынша

Электрондардың бағытталған ағыны қолданылатын микроскопия * 2 электрондық

Электрондық микроскопта линзалар орнына қолданылады * 5 электромагниттік катушкалармен жасалатын магнит өрісі

Микроскоптың көмегімен объектілердің нақты сызықтық өлшемдерін алу үшін қолданылады * 2 окуляр-микрометр

 Злоупотребление доверием. 6 страница | Бұлшық еттер биомеханикасы.

Биологиялық сұйықтардың реологиялық қасиеттері | Шамасы аталады *3 жылдамдық градиенті | Гемодинамика. | Медициналық интроскопия. | ЖЖ, АЖЖ , УЖЖ токтарды қолдануға негізделген терапевтикалық техника. | Тұрақты токты қолдануға негізделген терапевтік техника. | Лшеулер және қателіктер. | Биологиялық жүйелерді математикалық модельдеу. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати