Головна

Галузі педагогічних знань.

  1. II. 1994 - 2002 роки - період формування розвинутої галузі, становлення і зростання агентств, освоєння і адаптація зарубіжного досвіду
  2. III. 2003 рік - початок нового періоду, набуття нової якості ПР-галузі.
  3. А) якщо визначення терміна або інший спосіб його розкриття міститься в загальній частині кодексу, то таке визначення відноситься до всіх нормам даної галузі.
  4. А) Поняття галузі
  5. А. Р. Лурія: його внесок у різні галузі психології.
  6. Аналіз і тенденція розвитку транспортної галузі Республіки Білорусь
  7. аналіз галузі

№5 В систему педагогічних наук входять:

1.Загальна педагогіка, Що досліджує основні закономірності виховання, навчання, освіти і розвитку особистості.

2.Історія педагогіки, Що вивчає розвиток педагогічних ідей і виховання в різні історичні епохи.

3.Порівняльна педагогіка, Що досліджує закономірності функціонування і розвитку освітніх і виховних систем у різних країнах шляхом зіставлення й знаходження подібностей і відмінностей.

4.вікова педагогіка, Що вивчає особливості виховання людини на різних вікових етапах. Залежно від вікової характеристики розрізняють дошкільну педагогіку, педагогіку середньої школи, педагогіку професійно-технічної освіти, педагогіку середньої спеціальної освіти, педагогіку вищої школи, педагогіку дорослих (андрагогіку).

5.спеціальна педагогіка, Що розробляє теоретичні основи, принципи, методи, форми і засоби виховання та освіти дітей і дорослих, що мають відхилення у психофізичному розвитку. Спеціальна педагогіка (дефектологія) розпадається на ряд галузей: питаннями виховання і освіти глухонімих і глухих дітей і дорослих займається сурдопедагогика, сліпих і слабозорих - тифлопедагогика, розумово відсталих - олигофренопедагогика, дітей та дорослих з розладом мови - логопедія.

6.професійна педагогіка вивчає закономірності, розробляє теоретичне обґрунтування, зміст і технології навчання і виховання людини, орієнтованого на конкретно професійну сферу дійсності.

7.Соціальна педагогіка містить теоретичні та прикладні розробки у сфері позашкільної виховання і освіти дітей та дорослих. Багатопрофільні освітньо-виховні та культурно-просвітницькі установи (клуби, центри, спортивні секції, студії музичного та театрального мистецтва та ін.) Є засобом виховання і розвитку особистості, підвищення культури суспільства, передачі професійних знань, прояву творчих здібностей людей.

8.Виправно-трудова педагогіка містить теоретичне обгрунтування і методики перевиховання осіб, які перебувають в ув'язненні за скоєні злочини.

9.лікувальна педагогіка розробляє систему освітньо-виховної діяльності педагогів з хворіє, нездужає і хворими школярами. Виникає інтегрована медико-педагогічна наука, спрямована на розробку теоретичного та змістовно-методичного забезпечення лікування та навчання учнів у щадному режимі.

10.Методики викладання різних дисциплін містять специфічні приватні закономірності навчання конкретним дисциплінам (мови, фізики, математики, хімії, історії та ін.), накопичують технологічний інструментарій, що дозволяє оптимальними методами і засобами засвоювати зміст тієї чи іншої дисципліни, опановувати досвід предметної діяльності, оціночними відносинами.Виховання як явище суспільного життя історичний і класовий характер | Педагогіка в рішенні проблем сучасного суспільства

Теоритическая і технологічна функція педагогіки | Методологія і методи педагогічних досліджень. | Методи педагогічного дослідження | Організація педагогічного дослідження | Традиційно педагогічні методи | педагогічний експеримент | педагогічне тестування | Методи вивчення колективних явищ | Кількісні методи в педагогіці | Поняття особистість її розвиток і формування |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати